Waar Zit Fosfaat In?

Waar Zit Fosfaat In
Wat is fosfaat in uw voeding? – Fosfaat zit in eiwitrijke voedingsmiddelen, zoals kaas, melk en melkproducten, noten, pinda’s, vlees, vleeswaren, kip, vis, eieren, peulvruchten (witte en bruine bonen, linzen, bonen, kapucijners, etc.) en vegetarische vleesvervangers.

 • Fosfaat in voeding wordt voor 50-60% opgenomen door het lichaam.
 • Maar de industrie voegt ook vaak fosfaat toe (additieven) aan kant-en-klare producten om de houdbaarheid te verlengen of de kleur, geur en smaak te verbeteren.
 • Van dit toegevoegde fosfaat wordt 90% dor het lichaam opgenomen.
 • Hoeveel fosfaat wordt toegevoegd is vaak onduidelijk.

De fabrikant is niet verplicht dit te vermelden op het etiket. Vaak is het fosfaatgehalte niet terug te vinden in voedingsmiddelentabellen. Producten, waaraan fosfaat wordt toegevoegd zijn onder andere bakmixen, soepen, dressings, sauzen, toetjes, puddingpoeders, kaas, smeerkaas, vleesproducten en frisdranken.

Hoe kom je aan een te hoog fosfaat?

Algemene adviezen –

Maak zo min mogelijk gebruik van kant-en-klare maaltijden, pakjes en zakjes;Houdt u aan de voorgeschreven hoeveelheid eiwit in de voeding;Neem uw fosfaatbinder net voor of aan het begin van de maaltijd in;Als u de broodmaaltijd en de warme maaltijd omwisselt, verwissel dan ook het aantal fosfaatbinders;Neem bij een eiwitrijk tussendoortje ook een fosfaatbinder in;In smeerkaas en korstloze kaas zit naar verhouding meer fosfaat dan in gewone kaas. Eet dit dus zo min mogelijk. Drink geen cola als uw fosfaat te hoog. Cola bevat namelijk veel fosfaat.

Wat als je fosfaat te laag is?

Vitamine- en mineralengebrek – Fosfor is nodig voor veel lichaamsfuncties, zoals:

de werking van enzymen die voedingsstoffen verwerken, zoals koolhydraten, vetten en eiwitten;de stevigheid van cellen. Het is namelijk een bouwstof van de celwand;aanmaak van erfelijke materiaal in de celkernen (chromosomen ofwel DNA).

Oorzaak De meeste mensen krijgen voldoende fosfor binnen via het voedsel. Een tekort aan fosfor kan onder andere ontstaan als:

de nieren te veel fosfor via de urine uitscheiden, bijvoorbeeld bij sommige nieraandoeningen;de darmen te weinig fosfor opnemen. Bijvoorbeeld door gebruik van bepaalde medicijnen;als de bijschildklieren te sterk werken;er een aangeboren «fout» in de stofwisseling is;men ondervoed is, zoals bij ernstig alcoholisme, anorexia nervosa of bij behandeling van kanker. Soms is het fosfaattekort pas te merken als men weer veel is gaan eten of voedsel via een sonde heeft gekregen. Het kan ook optreden bij te vroeg geboren baby’s die zo snel groeien dat de moedermelk onvoldoende fosfor biedt.

Verschijnselen Een te laag fosfaatgehalte merkt u pas na enige tijd. Naarmate het fosfaat verder zakt kunt u klachten krijgen zoals: ernstige spierpijn, spiertrillingen, verzwakte spieren, pijn in de botten, moeheid, vallen en gebrek aan eetlust. Werking In natriumfosfaat zit fosfor.

 1. Natriumfosfaat vult het tekort aan fosfor in het lichaam aan.
 2. De verschijnselen van het fosfaattekort verdwijnen in enkele weken tot maanden.
 3. Behandeling De arts meet regelmatig de hoeveelheid fosfaat in uw bloed.
 4. Aan de hand van die uitslag bepaalt de arts of en hoeveel extra fosfaat u moet gebruiken.

Lees meer over vitamine- en mineralengebrek,

Wat doet fosfaat in het lichaam?

Gezondheidseffecten – Fosfor of fosfaat geeft samen met calcium stevigheid aan botten en tanden. Ook vervult fosfor een functie bij de energiestofwisseling (tijdelijke opslag en transport) in het lichaam.

Is fosfaat gevaarlijk?

Een teveel aan fosfor in het bloed zorgt bij nierpatiënten voor problemen met de botten en een versnelde aderverkalking. Door een correcte inname van de voorgeschreven fosforbindende medicatie en de nodige voedingsaanpassingen probeert men het fosfor in het bloed onder controle te houden.

Wat doet een te hoog fosfaat?

Gebruik fosfaatbinders Fosfaat en calcium (kalk) zijn mineralen die samen zorgen voor sterke botten en tanden. Ze komen voor in diverse voedingsmiddelen: fosfaat zit in alle eiwitrijke voedingsmiddelen; calcium zit vooral in melkproducten en kaas. Wanneer de nierfunctie daalt ontstaat er een probleem met het uitscheiden van fosfaat.

 • Het fosfaat in het bloed zal daardoor stijgen.
 • Een hoog fosfaat leidt tot een lager calcium.
 • Een lager calcium leidt tot een toegenomen productie van het bijschildklierhormoon (parathyreoïd hormoon, PTH).
 • Een hoog PTH zorgt vervolgens weer voor botontkalking; PTH haalt namelijk calcium en fosfaat uit botten.
See also:  Hoe Ziet Een Kwaadaardige Tumor Eruit?

Gevolg: het fosfaat wordt steeds hoger. Te veel fosfaat in het bloed kan op korte termijn jeuk en rode ogen veroorzaken. Op de lange termijn ontstaan botproblemen en calcificatie (neerslag van calcium/fosfaat in bijvoorbeeld gewrichten, longen, bloedvaten).

Hoe fosfaat verwijderen?

Fosfaat terugwinnen of verwijderen – Het stimuleren van een circulaire economie is een belangrijk speerpunt op Europees niveau en ook Nederland wil groei realiseren op een duurzamere manier. Onderdeel van een circulaire economie is het terugwinnen van mineralen uit afvalwater, waaronder het eindige mineraal fosfaat.

 1. De Nederlandse overheid spant zich ervoor in dat fosfaat uiterlijk in 2030 volledig wordt teruggewonnen uit afvalwaterstromen.
 2. Fosfaatterugwinning kan interessant zijn als een afvalwaterstroom veel fosfaten bevat, dit is vaak het geval bij rioolwaterzuivering of industriële afvalwaterzuivering van bepaalde industrieën, zoals aardappelverwerkers.

Fosfaat kan op verschillende manieren uit afvalwater worden verwijderd. Eén van de manieren om fosfaat te verwijderen en terug te winnen is door gecontroleerde struvietvorming. Om fosfaat af te vangen als struviet is een magnesiumzout nodig; magnesiumchloride of magnesiumhydroxide.

Is fosfaat slecht voor je nieren?

Fosfaat is onder meer nodig voor stevige botten en de energiestofwisseling in het lichaam. Bij nierschade kan er te veel fosfaat achterblijven in het bloed. Dit kan allerlei klachten veroorzaken.

Wie heeft de meeste fosfaat?

Marokko bezit de grootste fosfaatreserves ter wereld en exporteert jaarlijks voor bijna twee miljard euro naar tientallen landen in Afrika, Europa, Amerika en Azië.

Hoeveel fosfaat per dag?

Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) fosfor – De Gezondheidsraad geeft per voedingsstof aanbevelingen over de hoeveelheid die gezonde mensen dagelijks nodig hebben. Voedingsstoffen zijn bijvoorbeeld vitamines en mineralen. De Gezondheidsraad is een adviescollege van de overheid.

Leeftijdscategorie Vrouw Man
1-6 4-8 4-8
7-9 6-12 6-12
10-15 7-14 9-18
16-18 7-14 8-16
19-50 7-14 7-14
>50 7-11,5 7-11,5
Zwanger 8-16
Borstvoedend 9-18

Van fosfor is een maximale aanvaardbare bovengrens vastgesteld. Deze is 4.000 milligram oftewel 4 gram per dag.

Is fosfaat belangrijk?

Waarom is fosfor zo belangrijk? – Fosfor zit in het celmateriaal van alle levende wezens. Het is o.a. nodig voor de energieoverdracht tussen cellen, groei, ontwikkeling en voortplanting. Fosfor is dus een van de belangrijkste elementen voor al het leven op aarde.

Hoeveel fosfaat zit er in melk?

Ook in melk zit fosfor, grofweg zo’n 100 mg per 100 liter melk. Dat fosfor zit voor een belangrijk deel in caseïne, het belangrijkste melkeiwit. Uit metingen blijkt dat de fosforcijfers in melk nogal variëren. Het fosforgehalte kan schommelen tussen 90 en 115 milligram per 100 gram melk.

Hoe hoog moet je fosfaat zijn?

Inzicht in je fosfaatinname Je hebt een nierziekte. En hierdoor moet je letten op je fosfaatinname. Maar wat is nou precies fosfaat (fosfor) en waar zit het allemaal in? Je vraagt je af of het voor jou ook nodig is om de hoeveelheid fosfaat in je voeding te beperken? En als je graag zelf zicht hebt op je inname, hoe kom je dan te weten hoeveel milligram fosfaat er in je eten en drinken zit? Allereerst is het belangrijk iets meer te weten te komen over fosfaat.

Fosfaat is een mineraal en samen met calcium geeft het stevigheid aan de botten en tanden. Ook draagt het bij aan de energievoorziening van het lichaam. Bij toenemende nierschade verliezen de nieren het vermogen voldoende fosfaat uit het bloed te filteren, met als gevolg verhoogde fosfaatwaarden in het bloed.

Verhoogde fosfaatwaarden bij nierpatiënten vergroten de kans op complicaties. Het kan resulteren in botproblemen. Ook slaat (teveel) fosfaat samen met calcium neer in de bloedvaten wat kan leiden tot bloedvatverkalking (atherosclerose). Dit verhoogt het risico op vaatziekten.

See also:  Wat Mogen Katten Niet Eten?

Fosfaat kan ook jeuk veroorzaken. Dit ontstaat door calcificaties van de bloedvaten (calcium dat in de wanden van de bloedvaten gaat zitten) welke jeuk en wondjes kunnen veroorzaken. Om het fosfaat in het bloed te normaliseren krijgen patiënten adviezen om de fosfaatinname uit eten en drinken te beperken en zijn soms ook fosfaatbindende medicijnen (fosfaatbinders) nodig.

Waar zit het in? Fosfaat in voeding is in twee soorten op te delen: het organisch en het anorganisch fosfaat. Beide vormen van fosfaat worden uiteindelijk in het bloed opgenomen. Organisch fosfaat zit van nature in bepaalde voedingsmiddelen en kun je voornamelijk terugvinden in: Organisch fosfaat komt zowel in plantaardige als in dierlijke producten voor.

Het fosfaat in dierlijke producten wordt echter beter opgenomen in je lichaam dan het fosfaat uit plantaardige producten. Fosfaat uit plantaardige producten wordt voor ongeveer 20-50% opgenomen en fosfaat uit dierlijke producten voor ongeveer 60%. Door meer plantaardige producten te eten verminder je dus de opname van fosfaat.

De andere vorm van fosfaat is anorganisch fosfaat en wordt door de industrie als additief toegevoegd aan bepaalde voedingsmiddelen, zoals bewerkt vlees, vis uit blik, frisdranken, koek en gebak. Met als doel om voedingsmiddelen beter te laten smaken, te conserveren etcetera.

Anorganisch fosfaat wordt bijna voor de volledige 100% opgenomen. Uit onderzoek blijkt dat de hoeveelheid fosfaat in bewerkte producten beduidend hoger kan zijn dan de hoeveelheid die we denken dat er in zit (bron: NEVO). Informatie over fosfaatadditieven ofwel toevoegingen is lastig te vinden. Voedingsdeclaraties op verpakkingen laten fosfaat vaak weg.

Als een product toegevoegd fosfaat bevat, moet dit als E-nummer aangegeven worden op de verpakking. De exacte hoeveelheid fosfaat wordt helaas nooit vermeld. Fosfaat bevindt zich voor zover bekend in onderstaande E-nummers: Aan veel frisdranken wordt fosfaat toegevoegd.

 1. Ook hiervan zijn de hoeveelheden helaas nog niet bekend.
 2. Diëtisten van het ziekenhuis De Gelderse Vallei zijn in samenwerking met de Wageningen Universiteit bezig met het ontwikkelen van de fosfaat-frisdrankenwijzer.
 3. Met behulp van deze wijzer wordt meer inzichtelijk gemaakt aan welke frisdranken door de fabrikanten fosfaat is toegevoegd, zodat informatie over anorganische fosfaat in voedingsmiddelen breder beschikbaar wordt gemaakt.

Zodra deze wijzer beschikbaar wordt gesteld, zal dat op onze website vermeld worden. Wat kan ik er zelf aan doen? Heb je te veel fosfaat in jouw bloed? Jouw waarden voor fosfaat in het bloed worden door middel van laboratoriumonderzoek vastgesteld. De normaalwaarden voor fosfaat zijn 0.90-1.50 mmol/L.

 • Ons lichaam heeft ongeveer 600 mg fosfaat per dag nodig, maar de dagelijkse inname ligt vaak hoger dan dat door hetgeen wij eten en drinken.
 • Indien jouw waarden verhoogd zijn, is het advies om de fosfaatinname te beperken tot 800-1000 mg fosfaat per dag.
 • Als jouw fosfaatwaarden normaal zijn, dan is de richtlijn om maximaal 1200 mg tot 1400 mg fosfaat binnen te krijgen met eten en drinken.

De hoeveelheid organisch fosfaat in voedingsmiddelen zijn terug te vinden, bijvoorbeeld via de Voedingswaardetabel. En sinds juni van dit jaar zijn deze waardes eindelijk beschikbaar gemaakt in het voedingsberekeningsprogramma de zodat iedereen nu zelf de eigen (organische) fosfaatinname kan berekenen.

Wat is fosfaat in eten?

Wat is fosfaat in uw voeding? – Fosfaat zit in eiwitrijke voedingsmiddelen, zoals kaas, melk en melkproducten, noten, pinda’s, vlees, vleeswaren, kip, vis, eieren, peulvruchten (witte en bruine bonen, linzen, bonen, kapucijners, etc.) en vegetarische vleesvervangers.

See also:  Landen Waar Ze Links Rijden?

Fosfaat in voeding wordt voor 50-60% opgenomen door het lichaam. Maar de industrie voegt ook vaak fosfaat toe (additieven) aan kant-en-klare producten om de houdbaarheid te verlengen of de kleur, geur en smaak te verbeteren. Van dit toegevoegde fosfaat wordt 90% dor het lichaam opgenomen. Hoeveel fosfaat wordt toegevoegd is vaak onduidelijk.

De fabrikant is niet verplicht dit te vermelden op het etiket. Vaak is het fosfaatgehalte niet terug te vinden in voedingsmiddelentabellen. Producten, waaraan fosfaat wordt toegevoegd zijn onder andere bakmixen, soepen, dressings, sauzen, toetjes, puddingpoeders, kaas, smeerkaas, vleesproducten en frisdranken.

Wat is het verschil tussen fosfaat en fosfor?

Verschil tussen fosfor (P) en fosfaat (P2O5) De termen fosfor (P) en fosfaat (P 2 O 5 ) worden vaak naast elkaar gebruikt in de bodemkunde en bemestingsleer. In feite wordt hetzelfde bedoeld. P staat voor het chemische element fosfor uit het periodieke systeem.

P is essentieel voor het functioneren van dieren en plant; het maakt onderdeel uit van cellen als bouwstof en in het DNA. De term P 2 O 5 verwijst naar de kristalvorm waarin P in de bodem voorkomt. Het gebruik van deze term werd rond 1850 geïntroduceerd door Justus von Liebig, de grondlegger van de bemestingsleer en uitvinder van kunstmest.

Nu nog steeds is het in de bodemkunde en bemestingsleer een algemeen gebruikte term. P wordt door gewassen opgenomen in de vorm van fosfaatverbindingen zoals H 2 PO 4 – en HPO 4 2-, De term fosfaat wordt veelal gebruikt wanneer er wordt gesproken over bemesting en het mestbeleid.

van kg P naar kg P 2 O 5 gebeurt door te vermenigvuldigen met een vaste factor van 2,29: 100 kg P komt overeen met 229 kg P 2 O 5 van kg P 2 O 5 naar kg P gebeurt door te vermenigvuldigen met 0,436

Het complete grondonderzoek van Eurofins Agro geeft inzicht in de fosfaattoestand van de bodem.

Welke producten bevatten veel fosfaat?

Wat is fosfaat in uw voeding? – Fosfaat zit in eiwitrijke voedingsmiddelen, zoals kaas, melk en melkproducten, noten, pinda’s, vlees, vleeswaren, kip, vis, eieren, peulvruchten (witte en bruine bonen, linzen, bonen, kapucijners, etc.) en vegetarische vleesvervangers.

 • Fosfaat in voeding wordt voor 50-60% opgenomen door het lichaam.
 • Maar de industrie voegt ook vaak fosfaat toe (additieven) aan kant-en-klare producten om de houdbaarheid te verlengen of de kleur, geur en smaak te verbeteren.
 • Van dit toegevoegde fosfaat wordt 90% dor het lichaam opgenomen.
 • Hoeveel fosfaat wordt toegevoegd is vaak onduidelijk.

De fabrikant is niet verplicht dit te vermelden op het etiket. Vaak is het fosfaatgehalte niet terug te vinden in voedingsmiddelentabellen. Producten, waaraan fosfaat wordt toegevoegd zijn onder andere bakmixen, soepen, dressings, sauzen, toetjes, puddingpoeders, kaas, smeerkaas, vleesproducten en frisdranken.

Wie heeft de meeste fosfaat?

Marokko bezit de grootste fosfaatreserves ter wereld en exporteert jaarlijks voor bijna twee miljard euro naar tientallen landen in Afrika, Europa, Amerika en Azië.

Is fosfaat slecht voor je nieren?

Fosfaat is onder meer nodig voor stevige botten en de energiestofwisseling in het lichaam. Bij nierschade kan er te veel fosfaat achterblijven in het bloed. Dit kan allerlei klachten veroorzaken.

Hoeveel fosfaat per dag?

Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) fosfor – De Gezondheidsraad geeft per voedingsstof aanbevelingen over de hoeveelheid die gezonde mensen dagelijks nodig hebben. Voedingsstoffen zijn bijvoorbeeld vitamines en mineralen. De Gezondheidsraad is een adviescollege van de overheid.

Leeftijdscategorie Vrouw Man
1-6 4-8 4-8
7-9 6-12 6-12
10-15 7-14 9-18
16-18 7-14 8-16
19-50 7-14 7-14
>50 7-11,5 7-11,5
Zwanger 8-16
Borstvoedend 9-18

Van fosfor is een maximale aanvaardbare bovengrens vastgesteld. Deze is 4.000 milligram oftewel 4 gram per dag.