Hoe Oud Wordt Een Cavia?

Hoe Oud Wordt Een Cavia
Mensen zoeken ook naar Hamsters Woestijndwerghamster: 2 – 3 jaar Chinchilla’s Chinchilla: 10 jaar Fret 5 – 10 jaar

Hoe oud wordt een cavia alleen?

Waarom wordt de cavia ouder? Waarom worden wij alleml ouder? En valt er iets te doen om het verouderingsproces te vertragen? Kunnen we langer leven? En zijn er manier om te zorgen dat onze cavia langer leeft?
Wanneer is een cavia oud? Factoren die een rol spelen bij de gezondheid van de cavia:
Wat is veroudering? De ouders van de cavia
Hoe ontstaat veroudering? De vader van de cavia
Kan je het verouderingsproces vertragen? De moeder van de cavia
Anti-oxidanten De geboorte van de cavia
Hoe oud kan de cavia worden? De jeugd van de cavia
Leefden cavia’s vroeger langer? Het voedsel
Wordt het ene caviaras ouder dan het andere? De kooi
Wordt een rascavia ouder dan een ‘gewone’ cavia – of andersom? De omgeving
Wordt een beer ouder dan een zeug of andersom? Beweging
Oplettende verzorger
Sociale factoren
Stressvolle factoren
Vrije radicalen

Wanneer is een cavia oud? Vanaf welke leeftijd is een cavia oud? Dat hangt van veel factoren af, maar een redelijke indicatie geeft onderstaande tabel.

Leeftijd Ouderdom
0 dagen – 7 dagen Jonkie: ‘Baby’. De term voor een jonge cavia is altijd ‘jonkie’, ongeacht of hij net geboren is of al een paar weken of maanden oud is.
8 dagen – 3 weken Jonkie: ‘Zuigeling’
3 weken – 6 weken Jonkie: ‘peuter’-cavia
6 weken – 2 maanden Jonkie: ‘kleuter’- cavia. Het omslagpunt wanneer een cavia niet langer meer een jonkie is, maar een jonge cavia (of gewoon een cavia) ligt ongeveer bij 1 2 maanden.
2 maanden- 5 maanden Jonge cavia in de puberteit (indicatie; het kan ook wat langer duren, zeker bij beertjes).
5 maanden – 10 maanden Zeugje mag 1e nest krijgen vanaf ongeveer 8 maanden. Beertjes kunnen nog in de puberteit zitten.
10 maanden – 1 jaar Volwassen: ‘tiener’-cavia. Cavia’s zijn heel actief.
1 jaar – 3 jaar Volwassen. Cavia’s zijn actief.
3 jaar – 4 jaar Middelbare leeftijd. Cavia’s kunnen actief zijn tot op hoge leeftijd, maar sommigen doen het wat rustiger aan.
4 jaar – 5 jaar Senior
5 jaar – 6 jaar Bejaard
6 jaar – 7 jaar Hoogbejaard
Ouder dan 7 jaar Stokoud

Dat dit slechts een indicatie is, komt omdat iedere cavia anders is. Een cavia van vijf jaar oud kan net zo speels en aktief zijn als een jonkie, terwijl een cavia van twee jaar zich al als een oudje kan gedragen. Het hangt van veel factoren af hoe oud een cavia er uit ziet en zich gedraagt; met andere woorden: wat zijn werkelijke leeftijd is, ongeacht hoeveel jaren hij al leeft. top Wat is veroudering? Met veroudering bedoelen we het scala aan veranderingen dat optreedt tijdens de volwassenheid en dat er uiteindelijk toe leidt dat een biologisch wezen sterft. Mensen, dieren, planten, maar ook cellen zijn allen biologische wezens. top Hoe ontstaat veroudering? Er zijn een aantal dingen die veroudering veroorzaken. Mutaties van het DNA Het DNA is het erfelijkheidsmateriaal, de genetische code. Het DNA bepaalt de kleur van ons haar, van onze ogen, van onze lengte en van al die andere kenmerken die maken dat we eruit zien zoals we eruit zien. Bij cavia’s is het niet anders; het DNA bepaalt welke kleur vacht en ogen hij heeft, wat voor structuur vacht hij heeft, of hij kruinen heeft of niet, of hij donkere nagels heeft of witte et cetera.

 • Maar het DNA bepaalt ook andere alle dingen die we niet van de buitenkant kunnen zien; hoe organen, spieren en botten zijn opgebouwd.
 • De blauwdruk van alles dat bepaalt dat hij een cavia is en hoe hij er uit zal zien, is vastgelegd in de eicel van zijn moeder en de zaadcel van zijn vader.
 • Als die samenkomen, ontstaat er n cel.

In deze cel is de blauwdruk aanwezig en aan de hand hiervan wordt de cavia ‘opgebouwd’ doordat die ene cel zich deelt in twee. Die twee cellen delen zich in vier, die in acht enzovoorts, tot de cavia ‘klaar’ is om geboren te worden. Maar ook na de geboorte gaan de cellen door met zich te delen.

De cavia groeit en daar zijn nieuwe cellen voor nodig. Maar ook als de cavia volwassen is, worden er steeds nieuwe cellen aangemaakt. Cellen hebben namelijk een beperkte levensduur en er dienen steeds nieuwe cellen aangemaakt te worden om het lichaam in stand te houden. Een nieuwe cel ontstaat omdat het gevormd wordt aan de hand van het DNA.

Iedere cel bevat namelijk de complete genetische code. Maar als een nieuwe cel wordt gevormd, kan het zijn dat er een mutatie optreedt. Een mutatie is een willekeurige verandering in het DNA. Deze kunnen optreden door invloeden van buitenaf, maar ze kunnen ook spontaan ontstaan en dat kan je vergelijken met het maken van een kopie van een kopie van een kopie van een kopie. Vrije radicalen We blijven in leven doordat onze cellen met behulp van zuurstof voedingsstoffen (die we via het voedsel naar binnen krijgen) verbranden. Hierdoor komt energie vrij die nodig is om de processen in het lichaam op gang te houden (zoals de ademhaling, het kloppen van het hart, maar ook om te lopen, kijken et cetera).

 1. Iedere cel heeft een ‘verbrandingsoven’ waar de voedingsstoffen worden verbrand.
 2. Als je een broodje kaas eet, komen die stoffen terecht in de mitochondria van de cellen, oftewel in de verbrandingsovens van de cellen.
 3. Net zoals een echte oven heeft de mitochondria twee dingen nodig: iets om te verbranden en iets waarmee het verbrand kan worden.

Datgene wat verbrandt wordt zijn de voedingsstoffen (het broodje kaas) en datgene waarmee het verbrand wordt, is zuurstof. Maar net zoals in een gewone oven, ontsnappen er tijdens het proces stoffen. Net zoals bij een echt vuur; daar heb je rook en andere stoffen die vrijkomen als er iets verbrand wordt.

 • De stoffen die vrijkomen tijdens het proces in de mitochondria, zijn vrije radicalen.
 • En een vrije radicaal heeft een probleem: het is instabiel.
 • Een stabiele verbinding heeft een kern waaromheen een gelijk aantal elektronen in paren draaien (deze kern + elektronen is een molecuul).
 • Je kan je de elektronen voorstellen als handjes: ieder elektron heeft n handje en houdt daarmee het handje van een andere elektron vast.

Een vrije radicaal heeft echter geen gelijk aantal elektronen. Hij heeft er n te weinig. Rondom de kern draait derhalve een elektron dat nog een ‘handje’ over heeft. Die situatie is instabiel en dat vind de vrije radicaal zo onplezierig dat hij op zoek gaat naar een handje om vast te pakken zodat hij weer stabiel is.

Hij kan dit doen door een elektron te stelen bij een ander molecuul. Nu heeft de vrije radicaal weer een gelijk aantal elektronen die elkaar allemaal bij hun handje vasthouden; ergo: de vrije radicaal is stabiel. Maar het molecuul waarvan hij het elektron gestolen heeft, mist nu een elektron en is op zijn beurt instabiel en gaat op zoek naar een ‘handje’ om vast te pakken.

Dit veroorzaakt een kettingreactie aan zoektochten naar ‘handjes’. Vrije radicalen richten schade aan omdat ze ervoor zorgen dat vetten oxideren (ranzig worden) en omdat ze eiwitten of aminozuren aan elkaar koppelen (aminozuren zijn de kleinste deeltje van een eiwit en een eiwit is een lange keten van aan elkaar gekoppelde aminozuren.) Verder beschadigen vrije radicalen de celmembranen (een celmembraan houdt de inhoud van een cel bij elkaar) en voorts beschadigen vrije radicalen het DNA. Beperkte deling van cellen Ieder wezen, ook als het volwassen is, is (mede) afhankelijk van celdeling om in leven te blijven. Omdat cellen een beperkte levensduur hebben en na die tijd sterven, moeten er nieuwe cellen gemaakt worden. De vorming van nieuwe cellen kan echter niet oneindig door blijven gaan, in ieder geval niet bij zoogdieren.

Na een x-aantal delingen, stopt de cel met delen. Hij ‘weigert’ simpelweg om nog iets te doen. Deze cel die weigert om zich nogmaals te delen, is een cel die het resultaat is van de deling van de cel vr hem. Hij is ontstaan omdat zijn ‘vader’ zich deelde. En de vader is ontstaan omdat de ‘grootvader’ zich gedeeld heeft.

En de grootvader is het resultaat van de deling van de cel vr hem. En die weer van degene voor hem. enzovoorts. Maar, hoe vaak een cel zich ook kan delen, er komt een tijd dat dat niet meer kan. Als de cel zich niet meer kan delen, sterft hij niet, maar blijft gewoon in leven. Slijtage Alles wat gebruikt wordt, slijt. Machines, kleding, meubilair. en levende wezens. Hoewel bepaalde cellen zich (beperkt) kunnen delen en zo zorg kunnen dragen voor vernieuwing van bepaalde ‘onderdelen’ van het lichaam, geldt dat niet voor alle cellen. Verminderde weerstand Hoeveel weerstand een lichaam heeft, is afhankelijk van hoe goed het immuunsysteem werkt. Het immuunsysteem controleert het lichaam op de aanwezigheid van lichaamsvreemde stoffen en indien deze gevonden worden, worden er anti-stoffen gemaakt.

Je kan het vergelijken met soldaten die de wacht lopen en die, als ze een vijand zien, alarm slaan. Sommige bacterin en virussen dringen zo snel het lichaam binnen, dat de ‘soldaten’ ze niet zien voor het te laat is. Dan worden er T-lymfocyten door het lichaam ingeschakeld om de indringers onschadelijk te maken.

T-lymfocyten zijn witte bloedcellen die in het beenmerg worden aangemaakt. Ze maken geen anti-stoffen, maar hebben een special eiwit, de T-celreceptor, die vreemde stoffen kan herkennen. Die T-celreceptor ‘onthoudt’ hoe de indringer met wie hij in aanraking is geweest, er uit ziet, zodat bij een volgende keer de indringer herkent wordt en er direct aktie kan worden ondernomen.

Een T-celreceptor kan echter maar het ‘profiel’ van n indringer onthouden. Hij kan er geen twee herkennen. Dus voor iedere nieuwe vijand, worden er nieuwe T-lymfocyten ingezet die de rest van hun leven maar n vijand kunnen herkennen. Zowel van anti-stoffen als van T-lymfocyten zijn er heel veel verschillende soorten.

En dat moet ook, omdat er ook zoveel lichaamsvreemde stoffen, bacterin en virussen zijn. Maar een lichaam heeft maar een beperkt aantal maagdelijke T-lymfocyten; dat zijn T-lymfocyten waarvan de T-celreceptor nog niet is ingezet om een vijand te herkennen en te onthouden. Hormonen Hormonen reguleren niet alleen de rijping van de geslachtsorganen, maar zijn ook verantwoordelijk voor vele andere functies in het lichaam, zoals de stofwisseling, de groei en het bioritme. Hormonen worden niet alleen door de geslachtsdelen aangemaakt, maar ook door diverse andere klieren in het lichaam, zoals de schildklier, de bijnieren en de pijnappelklier.

Als geslachtshormonen worden aangemaakt in grotere aantallen dan voorheen, komt het lichaam in de puberteit. De puberteit is de overgang van kind naar volwassene, of, in het geval van de cavia, van jonkie naar volwassen cavia. De puberteit is het duidelijkst merkbaar bij de beertjes, maar ook zeugjes komen in de puberteit.

De puberteit wordt ook gekenmerkt door de rijping van de geslachtsorganen en het functioneren hiervan. Na de geslachtsrijpe periode worden er weer minder geslachtshormonen aangemaakt en is de periode van de voortplanting voorbij. Het resultaat hiervan is dat weefsels die tijdens de puberteit zijn ontwikkeld, langzaam in omvang en kracht afnemen. top Kan je het verouderingsproces vertragen? Om die vraag te beantwoorden, dien je eerst te weten waardoor een lichaam veroudert. Een aantal oorzaken staan onder Hoe ontstaat veroudering? maar dat zijn interne oorzaken, dus dingen die in het lichaam plaatsvinden.

Die processen kunnen echter benvloed worden door invloeden van buitenaf, waaronder – te veel zonlicht (ultraviolette straling) – rntgenfotos – bestraling – bestrijdingsmiddelen – kunstmest – luchtverontreiniging – uitlaatgassen – smog – sigarettenrook – schoonmaakmiddelen – alcohol – stress – geneesmiddelen – onvolwaardig voedsel Zonder zonlicht kan niets groeien, maar te veel zonlicht kan schadelijk zijn.

Zo is ook af en toe stress, of af en toe vet eten niet direct schadelijk, maar als het een constante situatie is, of als er iedere dag te veel onvolwaardig voedsel wordt gegeten, kan dit wel invloed uitoefenen. Alle lichaamsvreemde stoffen, of die nu worden ingeademd, via het voedsel het lichaam binnenkomen of via straling het lichaam binnendringen, moeten door het lichaam worden verwerkt en/of afgescheiden. Veroudering vertragen? Een lichaam veroudert door mutaties van het DNA, door slijtage, door een voorgeprogrammeerde beperkte deling van de cellen, door een verminderde weerstand, door een veranderende werking van hormonen en door de invloed van vrije radicalen.

En alle (lichaamsvreemde)stoffen die er voor zorgen dat mutaties in het DNA optreden of die voor vrije radicalen zorgen, kunnen de verouderingsprocessen doen versnellen. Door ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk invloeden van buitenaf optreden die het proces van veroudering benvloeden, kan dit proces wellicht vertraagd worden.

En uiteindelijk komt dat neer op gezond leven, want gezonde mensen leven nu eenmaal langer. En dit alles is uiteraard ook van toepassing op de cavia. top Anti-oxidanten Onder Vrije radicalen kan je lezen wat dat zijn. De kettingreactie die optreedt als er instabiele moleculen oftewel vrije radicalen in het lichaam aanwezig zijn, kan gestopt worden als er een molecuul is die een elektron (een handje) over heeft.

En dit soort moleculen noemt men een vrije radicalen vanger of een anti-oxidant. Anti-oxidanten zijn onder andere: vitamine C, vitamine E, selenium, btacaroteen, groene thee, mariadistel (silymarin), ginkgo biloba, glutathion en liponzuur. Let op! Niet alle vrije radicalen zijn slecht voor de gezondheid.

Ze spelen een rol bij het doden van bacterin, bij het reguleren van bepaalde celfuncties en bij de handhaving van de bloeddruk. Je zou kunnen zeggen dat niet vrije radicalen slecht zijn, maar te vl vrije radicalen. top Factoren die een rol spelen bij de gezondheid van de cavia De ene cavia is gezonder dan de andere. De ene is vatbaarder voor ziektes en ouderdomskwaaltjes dan de andere. Hoe komt dat? Hierboven staat beschreven welke factoren van invloed zijn op het verouderen van een lichaam; dit geldt voor vrijwel alle zoogdieren. De ouders van de cavia De vader van de cavia De moeder van de cavia De geboorte van de cavia De jeugd van de cavia Het voedsel De kooi De omgeving Beweging Oplettende verzorger Sociale factoren Stressvolle factoren Vrije radicalen De ouders van de cavia Hebben de ouders een goede start en een goed leven gehad? Met andere woorden: komen zij uit een goed nest, hebben zij het juiste voedsel gekregen en de juiste leefomstandigheden? Als dat zo is, dan waren de ouders van de cavia gezonde cavia’s en zullen zij voor gezond nageslacht gezorgd hebben. top De vader van de cavia De vader van de cavia draagt slechts n spermazaadje bij om de cavia te doen ontstaan, maar die ene spermacel is wel degelijk van belang. Uiteindelijk geeft hij zijn genen door; de blauwdruk die er ten dele voor zorgt hoe de cavia er later uit komt te zien.

 • Deze blauwdruk bepaalt ook of de cavia later (meer kans op) aangeboren afwijkingen heeft en of bepaalde ziektes makkelijker kunnen toeslaan dankzij deze erfelijke factoren.
 • Als de vader het resultaat is van zorgvuldig fokken, zal hij genen doorgeven die gn erfelijke afwijkingen bevat; zijn kinderen zullen derhalve in ieder geval gezond ter wereld komen (bevallingsproblemen buiten beschouwing gelaten).

Als de vader dan ook nog altijd goede voeding heeft gehad, een goede huisvesting en leefomgeving en voldoende heeft kunnen bewegen, dan zal zijn zaad ook gezond zijn. Uiteindelijk worden spermacellen regelmatig aangemaakt en als de vader in tiptop conditie is als juist dt zaadcelletje wordt gemaakt waarmee de cavia wordt gemaakt, dan zal die zaadcel k gezond zijn. top De moeder van de cavia De moeder van de cavia draagt hem gedurende ongeveer 65 dagen voor hij ter wereld komt. Wat de moeder in de periode van haar zwangerschap te eten krijgt, is daarom heel belangrijk, want met dat voedsel wordt haar nageslacht gevoed en alleen als de moeder gezond voedsel krijgt, kan haar nageslacht dat ook zijn.

 • Wat voor de vader geldt, geldt ook voor de moeder van de cavia: als ze het resultaat is van zorgvuldig fokken en altijd een goed leven heeft gehad, zal zij gezond zijn en is de kans het grootst dat haar kinderen ook gezond zijn.
 • Zeugjes mogen hun eerste nest hebben tussen de vijf en de tien maanden.
 • Als de moeder daarvoor haar eerste nest kreeg, is zij nog niet voldoende groot en sterk om een nest te krijgen.

Wordt de moeder na tien maanden zwanger, dan is de kans op complicaties bij de geboorte groter. Zeugjes mogen nooit meer dan twee nestjes per jaar krijgen. Als de moeder vaker in verwachting is, gaat dit niet alleen ten koste van haar eigen gezondheid, maar ook ten koste van de gezondheid van haar jongen. top De geboorte van de cavia Als de cavia zonder problemen geboren wordt, heeft hij een goede start gehad. Zijn er daarentegen complicaties bij de geboorte (zowel bij de moeder als bij de cavia zelf), dan is de kans groter dat dat zijn weerslag heeft op zijn gezondheid.

 • Omt de cavia ter wereld in een schone, speciaal voor de moeder ingerichte kooi, in een rustige, plezierige omgeving waar hij zich direct op zijn gemak kan voelen, dan zal dat een positieve invloed hebben op het verdere verloop van zijn leven.
 • Omt hij daarentegen ter wereld in een kooi die vies is en te klein voor het aantal cavias dat er in zit, dan is hij direct gestresst.

Lopen er zowel ongecastreerde beren als zeugjes rond, dan is de chaos compleet: de beren zullen de zeugjes willen dekken (direct na de geboorte is een zeugje weer bronstig) en in de algehele opwinding van het hofmaken en de paring heeft de pasgeborene weinig reden om zijn geboorte te vieren als hij die eerste paar uur al overleeft, want pasgeborenen worden makkelijk vertrapt door volwassen beren die de zeugjes achterna rennen. top De jeugd van de cavia Een cavia wiens jeugd plezierig en fijn is, en die rustig bij zijn moeder kan blijven tot hij groot en sterk genoeg is, en die altijd de beschikking heeft over een gevarieerd menu, zal een gezonde cavia zijn. Als hij voldoende in aanraking komt met mensen (die hem aaien, knuffelen, oppakken, op schoot nemen), dan zal hij gesocialiseerd zijn, oftewel: gewend zijn aan mensen.

C avia’s zogen tot ze ongeveer vier weken oud zijn. Voor die leeftijd kunnen ze ook al vast voedsel eten, maar de moedermelk geeft hen waardevolle stoffen die ze nodig hebben voor onder andere hun immuunsysteem en weerstandsvermogen. Als deze eerste weken van de cavia goed verlopen, heeft hij een goede basis gehad.

Ontbreekt n van deze basisbehoeften, dan is de start niet al te best geweest en zal zich dat later uiten op het een of andere vlak (te klein voor zijn leeftijd, bang voor mensen, minder weerstand et cetera). top Het voedsel Je bent wat je eet en dat geldt ook voor de cavia. Een gezonde cavia krijg je alleen maar door hem goed voedsel te geven; slecht voer zorgt ervoor dat de cavia ongezond wordt. Goed voedsel is: groenvoer, fruit, hooi, vitamine C en hardvoer allen zoveel als hij op kan. Meer over goed voedsel lees je op de pagina Menu, top De kooi Iedereen wil graag een groot huis en de cavia is geen uitzondering. In het wild is het gemiddelde territorium van n cavia 1280m2. Dat is net zo groot als een tuin die 10 meter breed is en 128 meter lang. Dat is dus een groter gebied dan de meeste tuinen en zelfs de meeste huizen! Het komt er dus op neer dat een cavia behoefte heeft aan een veel groter huis dan waar jij in woont! Maar waarschijnlijk zit hij in een kooi van 100 centimeter bij 80 centimeter; een oppervlakte van 0.8m2. top De omgeving Stel je voor: de tv staat op 10, de radio brult er door heen, er lopen wat kinderen te krijsen, honden blaffen, de telefoon gaat en er staat iemand op de deur te bonken. En je hebt hoofdpijn. Erg onplezierig. Cavia’s horen vl beter dan wij. Af en toe een hard geluid of een feestje of iets anders dat veel lawaai maakt, maakt de cavia niet uit.

 • Maar dag in dag uit veel lawaai is niet goed voor de cavia.
 • Het is wetenschappelijk bewezen dat mensen ziek worden door dagelijks in een lawaaiige omgeving te verblijven en ik kan me niet indenken dat dat niet k voor de cavia geldt.
 • Zeker omdat cavias toch al vier keer beter horen dan wij.
 • Een omgeving zonder constant hard lawaai is dan ook een voorwaarde voor het gezond houden van de cavia.

Dat houdt niet in dat je moet fluisteren, of dat de tv niet meer aan mag, verre van dat! Al die huiselijke geluiden vindt de cavia juist gezellig! top Beweging Als je hebt gelezen wat er onder het stukje De kooi staat, dan zal je begrijpen dat een cavia op dagelijkse basis lichaamsbeweging moet krijgen. Of dat in een buitenren is, los op de grond lopen of in een kooi die de halve kamer beslaat, maakt niet uit, als hij maar voldoende beweging krijgt. top Oplettende verzorger Verzorging is een ruim begrip en houdt in dat je alle voorwaarden creert om de cavia gezond en gelukkig te houden. Een oplettende verzorger weet hoe de cavia reageert, welke geluiden hij maakt, hoe hij er uit ziet qua nagels, vacht, oren, ogen, tanden en geslachtsdelen, wat en hoeveel hij eet en wat hij lekker vind en wat niet, wat zijn lichaamstaal is en wat hij leuk vind en wat niet.

 1. En als n van die dingen opeens afwijkt of anders is, zal de oplettende verzorger dat direct opmerken.
 2. En als het nodig is, dient er actie te worden ondernomen: contact opnemen met de dierenarts of naar de dierenarts gaan.
 3. Het is beter om tien keer onnodig naar de dierenarts te gaan of hem te bellen, dan n keer te laat.

En voor iedere ziekte geldt: des te eerder je er bij bent, des te beter kan het behandeld worden en des te sneller zal de cavia weer gezond zijn. top Sociale factoren Ja, sommige cavia’s vinden het fijner om alleen te zitten. Maar dat is niet normaal. Cavia’s zijn sociale groepsdieren die minimaal met twee samen moeten wonen om gelukkig te zijn en om een volwaardig cavialeven te leiden. Een cavia die alleen zit, vereenzaamt, stompt af, kan depressief worden en heeft geen fijn leven.

Cavia’s onderling doen namelijk hele andere dingen dan een mens met een cavia doet, zoals knuffelen of op schoot nemen. Cavia’s hollen elkaar achterna, kletsen met elkaar, proberen indruk te maken op elkaar, vallen naar elkaar uit, proberen te paren met de ander, eten samen uit het bakje, trekken de andijvie bij de ander uit de bek, slapen samen en doen nog veel meer dingen samen en met elkaar.

Hoe goed het baasje ook is voor de cavia; het baasje is en blijft een mens. De cavia is veel gelukkiger als hij samen kan wonen met een of meer cavia’s. Dat er desondanks toch cavia’s zijn die liever alleen zitten, komt omdat die getraumatiseerd zijn. Er zijn dan dingen gebeurd waardoor ze andere cavia’s eng vinden of waardoor ze niet weten hoe ze om moeten gaan met andere cavia’s. top Stressvolle factoren De cavia is van nature een schuwe zenuwpees. Hij schrikt van alles; een geluid, een hand die in de kooi komt, de stofzuiger, mensen die langslopen, het deurtje of deksel van de kooi die open- of dichtgaat, een nachthokje dat wordt verplaatst En als hij schrikt, zoekt hij direct beschutting: in zijn nachthokje, onder hooi, in een hoekje van de kooi, of, als hij los loopt, onder een stoel, bureau, tafel of kast.

 • Dat de cavia zo schrikachtig en schuw is, komt omdat hij in zijn genen nog steeds ‘de roofdieren van Zuid-Amerika heeft zitten’.
 • Wat er in miljoenen jaren is ingesleten, krijg je er niet in een paar eeuwen uit.
 • In het wild kan ieder geluidje, iedere beweging en iedere geur een vijand zijn.
 • En de enige manier om aan een vijand te ontkomen, is door snel ergens te gaan zitten waar de vijand niet bij kan; een grot, een hol, een holte, een spleet, onder het struikgewas.

De cavia leefde in Zuid-Amerika in groepen. In een groep leven is veilig en gezellig. Je vindt steun bij anderen en kan kijken wat de anderen doen in een situatie; vluchten, vechten, paren, eten, slapen. Vreemde cavia’s zijn eng omdat ze de structuur van de groep aan kunnen tasten.

 • Als een vreemde cavia de leiding over wil nemen, volgt er een gevecht met de huidige baas en het is dan maar afwachten wie er wint.
 • De geboorte is een grote gebeurtenis in een groep die in het wild leeft.
 • Niet alleen komen er nieuwe groepsleden bij, maar ook kan het voorkomen dat er direct een nieuwe paring volgt.

Het leven in het wild is een kwestie van bij elkaar blijven tijdens het eten en slapen, goed op de anderen letten en vooral goed op de omgeving letten. Wat de cavia derhalve bij ons thuis ten toon spreidt is niets anders dan overlevingsgedrag. Je kan hem laten wennen aan alles in zijn omgeving, maar toch zal hij (zo af en toe) nog schrikken en zich verschuilen.

 • Nu je weet waarom hij zo is, is het makkelijk om stressvolle factoren te vermijden.
 • Er zijn heel veel stressvolle factoren, maar degene die het meest kunnen voorkomen in het leven van de cavia zijn: – harde geluiden – aanhoudend lawaai – dicht bij een geluidsbron staan (radio, tv) – op een plek staan waar constant mensen langs lopen – bij een deur staan die regelmatig open en dicht gaat – geen nachthokje hebben (dus geen mogelijkheid om te schuilen) – reizen (naar de dierenarts, op vakantie, naar tentoonstellingen) – een vreemde kooi – een vreemde omgeving – vreemde cavia’s – nieuwe cavia of cavia’s in de kooi – een bronstige cavia – zwangerschap en geboorte – een gevecht (ook als de cavia er niet bij betrokken is) – te veel cavia’s op te klein oppervlak Niet alle stressvolle factoren kan of wil je vermijden, maar de meeste wel.
See also:  Wat Mogen Konijnen Eten?

Het positieve van het bij ons in huis leven is voor de cavia dat er in ons huis geen vijanden zijn. Het is wetenschappelijk bewezen dat dieren die in een omgeving leven met veel natuurlijke vijanden minder lang leven dan dieren die in een omgeving leven waar ze geen vijanden hebben. top Vrije radicalen Vrije radicalen kunnen er voor zorgen dat de cellen niet goed meer functioneren of uitvallen. Omdat cellen noodzakelijk zijn voor het in stand houden van de gezondheid is het van belang dat er zo veel mogelijk cellen goed functioneren als we het ouder worden zo lang mogelijk willen tegengaan.

 • Dingen die voor vrije radicalen zorgen zijn: ultravioletlicht, sigarettenrook, stress, infecties en ziektes, zware metalen, tekorten in de voeding.
 • Dingen die vrije radicalen tegengaan zijn: voldoende vitamine, mineralen, sporenelementen.
 • Deze zijn allen terug te vinden in een gezond en gevarieerd menu met voldoende vitamine C.

Vitamine C is een anti-oxidant en een anti-oxidant is een middel dat vrije radicalen bestrijdt door de vrije radicalen aan zich te binden waarop ze het lichaam verlaten. top Hoe oud kan de cavia worden? Als je de Factoren die een rol spelen bij de gezondheid van de cavia gelezen hebt, zal je begrijpen dat het er maar net van afhangt hoe oud een cavia kan worden. Een cavia die het resultaat is van inteelt, die met drie weken bij zijn moeder werd weggehaald, die slecht voer krijgt, in zijn uppie in een kleine kooi zit en daar nooit uitmag en die in een lawaaiige omgeving staat, zal sneller ziektes en kwaaltjes krijgen en sneller oud worden dan een cavia bij wie alle omstandigheden altijd ideaal zijn geweest. top Leefden cavia’s vroeger langer? Alles wijst daarop. Dertig jaar geleden was de gemiddelde leeftijd waarop een cavia stierf zeven jaar. Dat hield in dat er cavia’s waren die jonger doodgingen, maar ook dat er cavia’s waren die veel ouder werden. Nu is de gemiddelde leeftijd vijf jaar. top Wordt het ene caviaras ouder dan het andere? Nee. Er zijn geen verschillen in ouderdom tussen de rassen. top Wordt een rascavia ouder dan een ‘gewone’ cavia – of andersom? Alles hangt af van de gezondheid van de cavia en van het DNA dat hij heeft gekregen van zijn ouders. Als zijn DNA geen erfelijke afwijkingen vertoont en hij een gezond leven heeft, maakt het niet uit of hij een rascavia is of niet. top Wordt een beer ouder dan een zeug of andersom? Nee. Als ze uit hetzelfde nest komen en altijd alles precies hetzelfde hebben gehad qua voer, verzorging et cetera, kan het toch gebeuren dat de ene cavia veel ouder wordt dan de andere. Dat heeft niets te maken met het geslacht.

Hoe merk je dat een cavia oud wordt?

Wat merk je aan een oude cavia? – Cavia’s worden over het algemeen acht jaar oud, maar sommigen kunnen nog jaren ouder worden. Dit kan uiteraard alleen wanneer ze vanaf het begin optimaal verzorgd worden. Bij oudere cavia’s zal het zicht en het gehoor afnemen.

Hoe oud kan een cavia maximaal worden?

Van jonkie tot bejaarde – Net als een mens gaat een cavia door allerlei levensfases: van zuigeling tot puber (2 tot 5 maanden) en van volwassene (10 maanden tot 3 jaar) tot senior (4 tot 5 jaar). Een cavia ouder dan vijf jaar wordt eigenlijk al als een bejaarde beschouwd.

 1. Als ze een goede verzorging, de juiste voeding en een aangepaste leefomgeving krijgen, behalen de meeste cavia’s deze leeftijd normaal gezien wel.
 2. En ook een cavia van 8 jaar oud is helemaal niet zo uitzonderlijk.
 3. Snowball, volgens het Guinness Book of World Records de oudste cavia ter wereld, werd zelfs bijna 15 jaar Al zou de 16-jarige Sweetie, die zelfs de cover van Guinea Pig Magazine gehaald heeft, hem wel onofficieel van de troon gestoten hebben.

Dat cavia’s zo oud kunnen worden, heeft in de eerste plaats met goede genen te maken, maar ook externe factoren hebben een niet te onderschatten invloed op hun levensverwachting. We zetten ze hieronder even voor je op een rijtje.

Hoe oud is de oudste cavia ter wereld?

Cavia’s worden gemiddeld zo’n jaar of vijf, zes oud. Sommigen worden iets ouder. Maar de oudste cavia ooit werd maar liefst 14 jaar en 10 maanden oud! Hij heette Snowball, en zijn baasje was meneer Wall in Nottinghamshire, England.

Kan een cavia je missen?

Cavia’s zijn echte groepsdieren. Ze doen alles samen. Sociaal contact is één van de essentiële basisbehoeften van de cavia. Vroeger wist bijna niemand dit en hadden we allemaal één cavia. Je kon ook niet zomaar even Googlen. Gelukkig weten we nu veel meer, waardoor steeds meer baasjes hun cavia een soortgenootje gunnen.

 1. Van nature zijn cavia’s groepsdieren.
 2. Dat betekent dat ze het liefst met meerdere soortgenoten bij elkaar leven.
 3. Als ze hun hele leven alleen zijn, missen zijn de liefde, warmte en het contact van hun soortgenootje(s).
 4. Natuurlijk hoef je niet een hele groep cavia’s te nemen.
 5. Maar als je minimaal twee cavia’s neemt, geef je ze één van hun basisbehoeften: sociaal contact.

Een groepsdier zonder soortgenoot is ongelukkig, al zien wij dat niet met het blote oog. Hoe Oud Wordt Een Cavia Met zijn allen lekker knus in één huisje © Villa Piepmuis

Hebben cavia’s een geheugen?

Waarom vechten beren? Hoe zie je of ze echt vechten? Wat is hirarchie en rangorde? Wat is de puberteit? Wat is een territorium? Waarom herkennen cavia’s elkaar niet meer na een tijdje? Waarom accepteert een groep een nieuwe cavia makkelijker dan een cavia die alleen zit? Waarom is ruimte zo belangrijk? Waarom is afleiding zo belangrijk? Waarom moeten ze hollen en rennen? Is klappertanden het begin van het einde? Na hoeveel tijd zijn beren aan elkaar gewend? Persoonlijke ervaringen van caviabaasjes met beren

Deze beer heeft zijn eigen territorium verlaten en is nu op het grondgebied van een andere beer. Hij wil eens zien of hij de macht over kan nemen.

table>

De binnendringer is ontdekt! De beer rechts, de baas over het territorium, bekijkt de indringer argwanend. Wat moet die vreemde snuiter op zijn grondgebied?

table>

De indringer probeert het nog wel, maar de baas van het territorium heeft zijn besluit genomen: Weg met die vreemde beer!

table>

Hij maakt zich groot en imponeert zo de indringer, die daardoor achteruit stapt.

table>

De indringer probeert nog even stand te houden, maar de baas laat zich niet kennen en loopt langzaam vooruit.

table>

De indringer ziet dat zijn kansen bekeken zijn en probeert nu te bedenken hoe hij veilig weg kan komen.

table>

Hij draait zich om en holt hard weg, terwijl de baas nog even acher hem aanloopt, maar dan teruggaat naar zijn eigen hok. Dit keer is de macht niet overgenomen!

Waarom vechten beren? Beren vechten altijd om de macht. Ze kunnen vechten omdat ze de baas willen zijn over de ander of over de groep, ze kunnen vechten omdat ze willen paren met een zeugje en ze kunnen vechten omdat ze de ander als indringer in hun territorium beschouwen en hem willen wegjagen. top Hoe zie je of ze echt vechten? Echt vechten is elkaar in de haren vliegen, naar elkaar bijten, plukken met haar uitrukken, plukken haar in de bek hebben, in een kluwen verwikkeld zijn, naar elkaar uitvallen en op elkaar springen, bij de ander wonden maken, vastbijten in oren, vacht of poten, en bloeden. top Wat is hirarchie en rangorde? De hirarchie is de rangschikking van plaatsen in een groep, waarbij er altijd verschil is tussen de hoogste en de laagste. De rangorde is de opeenvolging van rangen in een groep. Cavia’s leven (over het algemeen) in een strikte hirarchie.

Er is er maar n de baas, n nummer 2, n nummer 3 en zovoorts. Cavia’s die vreemden zijn voor elkaar maar die toch moeten samenwonen (omdat wij ze in n kooi zetten), moeten de hirarchie vaststellen. Als ze beide dominant zijn en niet willen toegeven aan de ander, gaan ze vechten. Komen ze er wel uit, en geeft de een wel toe aan de ander, dan is de rust weerkeerd.

Bij oudere cavia’s, ongeacht of ze al eerder samengewoond hebben met andere cavia’s of altijd alleen hebben gezeten, is hun plaats in de hierarchie al vastgesteld. Als een cavia altijd alleen heeft gezeten, is hij de baas, simpelweg omdat er niemand anders is.

Als de cavia met anderen heeft samengewoond, is het bekend of hij de baas is, of nummer twee of nummer drie en zovoorts in de hirarchie. Derhalve zal de cavia als hij bij een nieuwe cavia wordt gezet, uitgaan van zijn plaats in de hirarchie. Zat hij alleen of was hij voorheen de baas, dan zal hij er van uitgaan dat dat in de nieuwe situatie ook zo is.

Was hij nummer twee, dan is hij eerder geneigd de andere cavia als baas te erkennen.

De beer rechts, die in het hok zit, zit in zijn eigen hok. De beer links is dus op vreemd gebied, maar omdat hij denkt dat hij de sterkste is, durft hij het toch aan om heel dicht bij het hok van de ander te komen.

Als een cavia altijd de baas is geweest, en er komt een andere cavia bij die gewend is nummer twee te zijn, dan zal er weinig aan de hand zijn; natuurlijk moeten ze wel aan elkaar wennen. Het mogelijke probleem onstaat pas als twee beren bij elkaar worden gezet die beide de baas zijn (geweest).

Dan nog kan het goed gaan als n van de twee in de ander de baas erkent. Uitzoeken wie welke plaats in de hierarchie innemt, zal vrijwel altijd gepaard gaan met wat ruzietjes en strubbelingen, maar uiteindelijk komt het goed. Het enige probleem dat vrijwel niet op te lossen is, als twee beren bij elkaar worden gezet die beiden de baas zijn (geweest) en die bovendien beiden erg dominant zijn – omdat ze geen van beiden in de ander de baas erkennen, zal de ruzie ontaarden in bloedige gevechten.

Ze uit elkaar halen is dan de enige optie. top Wat is de puberteit? De puberteit is bij mensen de overgangsperiode van kind naar volwassene, en ook van niet-geslachtsrijp naar wel geslachtsrijp. Cavia’s zijn al geslachtsrijp met vier weken, dus hun puberteit heeft daar niets mee te maken. Het heeft wel te maken met de overgang van jonkie naar volwassen cavia.

Een cavia is volwassen op de leeftijd van n jaar, en geheel volgroeid op de leeftijd van 1,5 jaar. Een jonkie is met een maand of twee, drie nog steeds een jonkie, maar zo rond de zes maanden wordt hij een halfwascavia, dus een cavia die halverwege naar de volwassenheid is. Het is ook rond die periode dat cavia’s een serieuze poging kunnen gaan ondernemen om de macht over te nemen van de leider.

Dat een cavia de macht wil overnemen, is heel natuurlijk gedrag. In het wild leven cavia’s in groepjes, maar hoewel je in zo’n groep veel zeugjes hebt, heb je er alijd maar n beertje. Het beertje dekt de zeugjes en als daar jonge beertjes uitkomen, groeien ze op in de groep.

Tot ze in de puberteit komen: dan willen ze de macht overnemen van de oude beer en dan gaan ze de oude beer uitdagen. Er kan dan gevochten worden, maar dat hoeft niet altijd. Als de oude beer ervan overtuigd is dat hij toch zal winnen, en het jonge beertje weet niet zeker of hij het kan winnen, zal de oude beer imponeergedrag vertonen en zo het jonge beertje wegjagen.

En het jonge beertje zal dan de groep verlaten en proberen zijn eigen groep te stichten. Een beer kan echter alleen maar vluchten als er genoeg ruimte is. In principe kan je dus alle beren bij elkaar zetten, ongeacht hun karakter, als er maar genoeg ruimte is om elkaar te ontwijken en zodat de verliezer kan vluchten. top Wat is een territorium? E en territorium is een grondgebied. Landen hebben grondgebieden; dat is dan het land dat van de inwoners is en vaak is er ook een stuk zee dat tot het grondgebied behoord. Veel dieren hebben ook een territorium; een stuk grond, een gebied waar zij op leven en wat van hen is en wat verdedigd wordt tegen andere dieren van dezelfde soort.

Cavia’s hebben ook een grondgebied: een gebied dat van hen is en waar geen andere cavia op mag komen. Als er wel een vreemde cavia op hun territorium komt, zullen ze het territorium verdedigen en proberen de vreemde cavia weg te jagen. Een territorium wordt gemarkeerd door cavia’s door hun geur. Beren hebben geurklieren in hun kont en als ze die openen en er dan mee over de grond slepen, komt hun geur op de grond.

Zo is het voor andere cavia’s duidelijk dat dt gebied van die ene cavia is.

De beer links (de grijs/witte) dringt het territorium van de andere beer binnen. De beer rechts zit namelijk in zijn eigen hok. Je kan nog net de opengesperde geurklier van de linkerbeer zien (het roze deel tussen zijn achterpoten).

Op dat grondgebied leeft meestal n beer met een groep zeugjes, de harem. Ook leven er jonkies en halfwascavia’s. De beertjes die in de groep opgroeien moeten uiteindelijk de groep verlaten want de beer die de baas is zal geen concurrentie dulden. Deze beertjes kunnen dan aan de rand van het territorium wat rondzwerven (in groepjes of alleen) of verder weg trekken en proberen andermans territorium over te nemen. top Waarom herkennen cavia’s elkaar niet meer na een tijdje? Om een bekende te herkennen, ook na langere tijd, heb je een bepaald soort geheugen nodig, namelijk het langetermijngeheugen. Als jij je vriend of je ouders of je buurman een lange tijd niet gezien hebt, zul je hen alsnog herkennen.

Mensen die elkaar 20, 30 of soms wel 50 jaar niet gezien hebben, herkennen elkaar toch nog, ook al zijn ze stukken ouder geworden. Dat dat mogelijk is, komt omdat we alle kenmerken van iemand opslaan in ons geheugen. En daar blijft het zitten, net zolang tot we het weer nodig hebben. Cavia’s beschikken niet over een dergelijk geheugen.

Ze kunnen zeker dingen onthouden, en zeker ook voor lange(re) tijd, maar hun geheugen is niet in staat om heel lange periodes te overbruggen. Op de een of andere manier gaat die informatie verloren of kunnen ze er niet meer bij. top

De beer rechts vindt het maar niets, die vreemde cavia.

Waarom accepteert een groep een nieuwe cavia makkelijker dan een cavia die alleen zit? Dat komt omdat er simpelweg veel meer cavia’s zijn. Als je bij tien cavia’s een nieuwe cavia zet, kan die nieuwe cavia uit tien cavia’s kiezen met wie hij het liefst omgaat.

Dat is al veel makkelijker dan dat je niets te kiezen hebt. Bovendien is een groep cavia’s al gewend aan het leven met meer cavia’s dus eentje meer of minder maakt voor hen weinig uit. Maar een cavia die alleen zit en die er een nieuwe bijkrijgt, krijgt de schok van zijn leven, want alles, maar dan ook echt ALLES staat op zijn kop door de komst van de nieuwe cavia.

Eten, drinken, slapen, hollen, rennen, op het nachthokje zitten of juist er in, door de tralies staren of in het hooi liggen. opeens is hij niet meer alleen, maar is gedwongen en verplicht dat allemaal samen te doen met een vreemde cavia. En hoewel dat meestal wel goed gaat en hij ook liever samen dan alleen is, is het wel een schok in het begin. top Waarom is ruimte zo belangrijk? Ruimte is van levensbelang. Overigens niet alleen voor beren, maar voor alle cavia’s. Van nature hebben cavia’s een groot territorium dat gemiddeld zo’n 1280m2 is. Dat wil dus zeggen dat het een oppervlakte van 10 meter bij 128 meter is.

Als je uitgaat van een woonkamer van 5 bij 5 meter, dan houdt dat in dat n territorium een oppervlakte beslaat van maar liefst 51 woonkamers! Aangezien de gemiddelde cavia in een hok zit van 0.5 bij 0.8 meter (50×80 centimeter), leeft de gemiddelde cavia in een ruimte die niet toereikend is. Immers, het oppervlakte van een kooi van 0.5 bij 0.8 meter is slechts 0,4m2.

Een huiscavia woont bij ons dus op een oppervlakte dat 3200 maal kleiner is dan zijn oorspronkelijke leefgebied.

Rechts in het hok (buiten het zicht) zit een beer. Mocht deze de beer die links te zien is, aanvallen, dan heeft de beer ruim voldoende mogelijkheden om te vluchten.

Er is nog een andere reden waarom ruimte zo belangrijk is; omdat het niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk ruimte geeft. De uitdrukking ‘op iemands lip zitten’ houdt in dat iemand je op je zenuwen zit te werken, en je bent vast ooit wel ergens geweest waar het z druk was dat je vast kwam te zitten in de menigte of dat je over de hoofden kon lopen. top Waarom is afleiding zo belangrijk? Stel je eens voor dat je in een grote fabriekshal zit. De hal is helemaal leeg. Er valt niets te doen. Geen tv, geen radio, geen pc. Geen ramen, dus geen uitzicht. Geen boeken of spelletjes, helemaal niets. Geen tapijt, geen behang, geen meubilair.

Alleen maar vier muren, een plafond en een vloer. Dat is natuurlijk vreselijk saai en je verveelt je ontzettend. Die situatie is te vergelijken met de situatie van twee beren die hun kooi kennen en die het voerbakje, eetbakje en nachthokje die er in staan, k kennen. Het is gewoon vreselijk saai en ze vervelen zich vreselijk.

En wat mensen en dieren doen die zich vervelen, is lopen klieren en kattekwaad uithalen, of, wat veel erger is, gestoord gedrag gaan vertonen, zoals rondjes lopen, traliebijten of apatisch worden. Afleiding, nieuwe dingen, leuke dingen, nieuwe geurtjes zijn allemaal heel belangrijk om beren (en ook zeugen) gezond en gelukkig te houden.

Deze jonge beer onderzoekt de nieuwe kooi waar hij in zit en kijkt ook naar zijn buren. Ook voor jonge cavia’s is het van belang dat ze voldoende te doen hebben, dat er voldoende afleiding is en dat hun nieuwsgierigheid geprikkeld n bevredigd wordt.
Alle dieren, inclusief de mens, gaan zich vervelen als er niets te doen is en als ze de omgeving door en door kennen. Beren die elkaar toch al niet zo mogen, gaan hun onvrede op elkaar uitleven.

top Waarom moeten ze hollen en rennen? Om hun energie kwijt te kunnen. Beren die agressief zijn en direct willen aanvallen, zullen, als ze urenlang hebben lopen hollen en draven, veel minder snel geneigd zijn om een andere beer eens mores te leren. Immers, daar hebben ze de puf niet meer voor! Een beer die uitgeteld is, gaat liever liggen slapen dan dat hij gaat vechten.

Als beren de hele dag mogen hollen, draven, rennen en onderzoeken, dan zullen ze vaak te moe zijn om te vechten. En gaan ze alsnog vechten, dan hebben ze gewoon minder puf. Hoewel je natuurlijk altijd de uitzonderingen hebt.

top Is klappertanden het begin van het einde? Het is soms moeilijk om in te schatten of ze nu wel of niet met elkaar overweg kunnen, maar als er eentje klappertand wil dat nog niet zeggen dat alle hoop verloren is. Misschien gaat het over als vastgesteld is wie de baas is, dat zou heel goed kunnen. top Na hoeveel tijd zijn beren aan elkaar gewend? Na een paar dagen hebben ze vastgesteld wie de baas is en wie de ondergeschikte en daarna zijn ze eigenlijk wel gewend. Als de twee even sterk of even vasthoudend zijn, kan het een paar weken duren voor er vrede is gesloten. top Persoonlijke ervaringen Hieronder de ervaringen van een aantal caviabaasjes, zowel positief als negatief. Ik heb twee beertjes bij elkaar, al vijf maanden en sinds gisteren er een beertje van vier weken bij gezet. In het begin leek het goed te gaan maar vannacht is het toch vechten geworden en ik heb nu twee beren met bijtwondjes.

Op advies van de fokker er de kleine weer uit gehaald en apart gezet. De twee groten zitten nu buiten in de ren bij elkaar. Ongelofelijk: het lijkt alsof ze weer de grootste vrienden zijn zonder het jonge beertje! Nou, bij mij is het vier maanden goed gegaan maar afgelopen maand is het toch mis gegaan, ze zijn vreselijk gaan vechten!! Nu zien ze elkaar niet eens en nog klappertanden ze naar elkaar als de een de ander hoort!!! N ou, ik heb ook twee beertjes, de ene is drie jaar en de andere is een jonkie, want het andere beertje wat ik er eerst bij had, is overleden en met dit kleintje gaat het heel goed samen, al bijna twee maanden, en ze zijn gek op elkaar.

Ook wij hebben twee beertjes bij elkaar zitten. En dat gaat prima. Toen we ze bij de fokker vandaan hebben gehaald heeft de fokker ze eerst een paar dagen bij elkaar gezet om te wennen aan elkaar. En nu als de ene caaf er als eerste uitgaat dan schreeuwt hij moord en brand net zolang totdat zijn vriendje er ook bij is.

Af en toe dan lopen ze wel eens te klappertanden naar elkaar maar, ja, wij mensen doen dat ook wel eens naar elkaar. De eerste twee weken heb ik met een traliewerk de twee in dezelfde kooi gehouden zodat ze elkaar konden zien en ruiken maar elkaar niet konden bereiken. Na twee weken ging het traliewerk weg en heb ik nooit problemen met ze gehad.

Ze accepteerden en respecteerden elkaar. Zelfs toen mijn eerste beertje oud werd en niet meer de «sterke vent» van vroeger was heeft het nooit problemen gegeven die twee bij elkaar te zetten. De laatste paar maanden dat ze samen waren sliepen ze zelfs tegen elkaar en toen de oudste wegviel heeft die ander het daar best moeilijk mee gehad. top Lotte had twee beren, Jarno en Chili. En nadat Jarno geopereerd was, ging het niet goed tussen de heren. Nu is het zo dat Jarno al een paar dagen slecht heeft gegeten en is afgevallen tot 1000 gram. Gister is hij bij de dierenarts geweest en heeft de dierenarts hem onderzocht.

 • Hij heeft hiervoor een roes gekregen.
 • Hij heeft nu medicijnen en zou weer snel moeten aansterken.
 • Het advies van de dierenarts was, ze uit elkaar te houden tot Jarno weer op krachten was.
 • Dit heb ik gedaan en Jarno heeft vannacht bij ons op de slaapkamen geslapen.
 • Vanmorgen was hij weer redelijk actief en heb ik ze bij elkaar gezet.

Dit ging niet goed. Zodra Jarno in het hok kwam begon Chili te kwallen. Hij jaagt hem op en vertoont het gedrag dat op uw pagina als paargedrag wordt beschreven. Hij maakt het pr pr knorrend geluit en draait met zijn kont. Ook probeert hij nu opeens achterop Jarno te klimmen. top En hier het verhaal van caviabaasje Yvonne die precies wist hoe het moest en waar ze op moest letten, en die alles precies volgens het boekje deed, maar waar het tch mis ging. Hoe dat kon? Botsende karakters. Ik ben begonnen met twee beren die uit hetzelfde nest waren en die nog nooit in aanraking met een zeugje waren geweest.

Omdat ik behoorlijk verslaafd ben geraakt aan de cavia’s besloot ik op een leeftijd van zo’n zes maanden (de cavia’s) om er toch nog een of twee bij te zetten; die twee waren vijf weken oud toen ik ze erbij zette. Ik kreeg de tip om alle dieren voor het bij elkaar te plaatsen te wassen met hondenshampoo of in smeren met hondenlotion.

Ik heb ze gewassen. Ook heb ik de kooi door middel van een stuk gaas in tween gedeeld zodat ze wel aan elkaar konden ruiken en elkaar konden bekijken maar nog niet elkaar te lijf konden gaan. De kooi heb ik helemaal ontsmet met Dettol en opnieuw ingericht.

 1. Ook heb ik in mijn kooi vluchthuisjes gemaakt mocht het dan mis gaan, de beestjes de kans geven om te vluchten.
 2. De kooi waar de heren inzitten is 1.20 bij 50 en 50.
 3. Daarnaast hebben ze met mooi weer nog een grote buitenren op het gras tot hun beschikking en mogen ze met grote regelmaat nog over de vloer in huis lopen.
See also:  Hoe Werkt Een Rijstkoker?

Na een dag heb ik het gaas weggehaald nadat ik opnieuw de kooi helemaal heb schoongemaakt omdat je anders de kans loopt dat ze opnieuw hun territorium zouden kunnen hebben afgebakend. Ondanks het achter elkaar aan lopen en wat brommen na ging het eigelijk heel goed.

 1. Totdat twee weken later de twee oudste beren, die dus broers zijn, tegen elkaar begonnen te klappertanden.
 2. Wel merkte ik dat een van de broers de kleintjes in bescherming nam en zijn broer niet in de buurt van deze kleintjes dulde.
 3. Het geklappertand werd door de weken heen steeds erger en het leek er echt op dat ze elkaar niet meer dulden.

Tot op een ochtend ik de bak verschoonde en een de twee oudste beren een grote kras op zijn neus had. Toen was de maat bij mij vol. Ik heb toen een van de oudste beren bij de groep weg gehaald en na een dag was in de bak de rust terug gekeerd en sindsdien gaat het met de andere drie prima.

 1. In het begin vroeg men mij weleens naar het karakter van mijn beren en ik moet eerlijk toegeven dat ik de beer die ik heb moeten weghalen veel dominanter had ingeschat dan de beer die in de aanval was gegaan.
 2. Ik vind deze vraag dus heel moeilijk te beantwoorden, gezien je niet eerder het ware karakter krijgt te zien eer ze echt tot de grens gedwongen worden.

Gelukkig heeft de andere beer, die dus aanviel, een fijn thuis gekregen en woont nu samen met nog een klein caafje, dus ook hij is beslist niet meer alleen. top

Wat te doen als 1 cavia dood is?

Als één van uw twee cavia’s sterft en de ander alleen achter blijft, dan zult u inderdaad een nieuw maatje voor hem moeten zoeken. Als u meer dan twee cavia’s heeft en één sterf, dan is het niet per se nodig om een nieuwe cavia aan te schaffen, al is het natuurlijk wel mogelijk.

 • Als uw cavia na de dood van zijn maatje alleen achter blijft en u wilt geen nieuw dier aanschaffen, dan kunt u het beste iemand die al cavia’s heeft vragen of hij/zij uw cavia erbij wil nemen of het dier naar een opvang brengen.
 • Cavia’s zijn groepsdieren en kunnen niet alleen worden gehouden, zelfs als ze niet zo goed overeen komen met andere cavia’s.

Heeft u een chagrijnige cavia en vindt u het spannend om een soortgenoot aan hem voor te stellen, lees dan voor een aantal handige tips ons hoofdstuk over het introduceren van een nieuwe cavia, Hoe Oud Wordt Een Cavia

Hoe moet je een cavia vermoorden?

U kunt de cavia bijvoorbeeld met een klap op z’n hoofd vermoorden. ‘Het is bekend dat verdrinking een hele pijnlijke dood is. Maar een klap met een stoeptegel is snel, dan is het dier in één keer, bam, dood.’ Aww, zielig.

Wat zijn de nadelen van een cavia?

Veelgestelde vragen – Is het veilig om cavia’s en kinderen te laten spelen? Ja, het is veilig om cavia’s en kinderen samen te laten spelen, mits de cavia en het kind onder toezicht staan van een volwassene. Het is belangrijk om kinderen te leren hoe ze met de cavia om moeten gaan, zodat ze niet te ruw zijn of de cavia bang maken.

 • Wat moet ik doen als mijn kind te ruw met de cavia omgaat? Als je kind te ruw met de cavia omgaat, dan is het belangrijk om tussenbeide te komen en de situatie onmiddellijk te corrigeren.
 • Geef je kind ook duidelijke instructies over hoe hij op een verantwoorde manier met de cavia om moet gaan.
 • Hoeveel tijd moet ik besteden aan het verzorgen van mijn cavia? Het is belangrijk om je cavia dagelijks te verzorgen.

Je moet ervoor zorgen dat je cavia genoeg voedsel en water krijgt, dat zijn kooi schoon is en dat hij regelmatig beweging krijgt. Wat moet ik doen als mijn cavia ziek is? Als je cavia ziek is, moet je onmiddellijk contact opnemen met een dierenarts. De dierenarts kan een diagnose stellen en je adviseren wat de beste manier is om jouw cavia te behandelen.

 1. Wat zijn de voor- en nadelen van een cavia als huisdier? Cavia’s zijn lief, makkelijk tam te maken en kunnen je kind leren verantwoordelijkheid te nemen.
 2. Bovendien hebben cavia’s lage onderhoudskosten en vergen weinig ruimte.
 3. Het belangrijkste nadeel van een cavia als huisdier is dat ze soms erg schuw en angstig kunnen zijn.

Bronnen: LICG, caviawijzer en allesoverallergie Jarenlang werkte Leonie als beleidsmedewerker en manager in de (jeugd)zorg en welzijn. Momenteel heeft ze een eigen praktijk, waar ze Reiki behandelingen geeft aan volwassenen en kinderen. In 2023 gaat ze samen met haar partner en 2 zoons een jaar op reis.

Is 5 oud voor een cavia?

Hoe OUD word een cavia? Mijn CAVIA al STOKOUD!!!

De cavia is een knaagdier dat oorspronkelijk uit Zuid-Amerika komt. Een cavia kan zo’n 4 tot 6 jaar oud worden.

Hoe weet je of een cavia eenzaam is?

Hoe kom ik te weten of mijn cavia zich alleen voelt? | Veelgestelde vragen Cavia’s zijn groepsdieren en mogen dus nooit alleen worden gehouden. Zelfs als u de beste eigenaar ter wereld bent en u uw cavia elke dag aandacht geeft zal het dier eenzaam zijn als het geen soortgenootje heeft om tegen te praten. Het is daarom belangrijk dat cavia’s samen worden gehouden. Hoe Oud Wordt Een Cavia

Hoeveel aandacht hebben cavia’s nodig?

Wanneer je van plan bent om een cavia aan te schaffen moet je met verschillende zaken rekening houden. Een cavia is een zeer geschikt huisdier omdat het geen hele hoge eisen stelt. Ze zijn rustig en zullen niet snel bijten of krabben. Ook om deze reden zijn cavia’s zeer prettig gezelschap voor kinderen.

 1. Voor een cavia zal iedere dag gezorgd moeten worden.
 2. De cavia heeft aandacht nodig maar natuurlijk ook eten en drinken.
 3. En dit niet voor dagen of weken, maar toch zeker wel voor jaren.
 4. Hou er ook rekening mee dat het hok geregeld verschoond moet worden, als je meerdere cavia’s hebt zal dit 1x per week moeten.

Heb je een cavia die netjes in het toilet plast, zal de rest van het hok wat langer mee kunnen. Als je een cavia neemt met lang haar, bijvoorbeeld een Coronet, Peruvioan of een Sheltie. Dan zal je de cavia vaak moeten borstelen en eventueel bijknippen.

Vraag jezelf ook vast af waar je cavia naar toe gaat als je op vakantie gaat. De meeste cavia eigenaren in Nederland houden de cavia binnen. Dit is ook wel logisch, binnen zie je de cavia namelijk veel vaker. Toch zijn er ook mensen die de cavia’s buiten houden, dan moet je wel rekening houden met een aantal dingen.

Binnen: Cavia’s kunnen het gehele jaar binnen gehouden worden. Dit is ook erg gezellig omdat je de cavia’s dan vaak ziet. Vaak zijn cavia’s die binnen worden gehouden ook tammer. Je bent zelf nu eenmaal vaker binnen als buiten. Buiten: Als je cavia’s buiten wil houden is het belangrijk om meerdere cavia’s te nemen.

 1. Cavia’s zijn groepsdieren en vooral als ze buiten worden gehouden hebben zij een maatje om mee te leven.
 2. Zelf ben je zeker niet heel de dag/nacht buiten bij je cavia dus minimaal twee is zeker aan te raden.
 3. Hou er ook rekening mee dat cavia’s niet goed tegen de kou kunnen.
 4. Bij een middagtemperatuur van minder dan 15 graden hebben de cavia’s een goed warm hok nodig.

En vooral in de winter hebben de cavia’s een vorstvrije plek nodig om te overwinteren, dit kan bijvoorbeeld een schuur zijn. Wel hebben veel mensen meer plaats voor dieren als ze buiten worden gehouden. Ze geven de cavia’s een mooie ren en een goed hok.

Combinatie binnen & buiten: Het is ook goed mogelijk om je cavia in de winter binnen te houden en in de zomer buiten te houden. Zo kan je cavia in de zomer genieten van het mooie weer en in de winter gezellig bij je binnen vertoeven. Let er wel goed op dat je cavia pas naar buiten kan als de temperatuur hoog genoeg is, boven de 15 graden.

Je cavia heeft namelijk doordat hij binnen heeft overwinterd geen dikke vacht opgebouwd. Kijk bij huisvesting voor meer informatie over binnen en buiten hokken. In het algemeen houden wij een hok van 120cm x 50cm aan voor 2 cavia’s, maar het liefst groter natuurlijk.

Zorg ervoor dat vooral binnen cavia’s voldoende beweging krijgen. Een binnenhok is meestal niet zo groot, koop er dan een losse ren bij of zorg dat je cavia in de kamer rond kan rennen. Buiten cavia’s hebben vaak een groter hok. Voor buiten cavia’s kan je gemakkelijk een vaste ren aan het hok maken. Zo kan je cavia ook lekker rondrennen als jij slaapt of even niet thuis bent.

Neem je een cavia met kort haar of zelfs zonder haar dan zal je hier niet veel aan hoeven doen maar neem je een cavia met lang haar dan zal je deze vaak moeten borstelen. Kijk hiernaast voor alle caviarassen die er zijn. Het liefst leven cavia’s samen, ze zullen voor elkaar zorgen, met elkaar spelen en samen eten en samen drinken.

Ook krijgen ze aandacht van elkaar en zullen zich minder snel vervelen. In de natuur leven cavia’s ook in grote groepen, oorspronkelijk komen de cavia’s voor op de open vlaktes in Zuid-Amerika. Het is grappig en leuk om te zien hoe de cavia’s met elkaar omgaan. En ook als jij slaapt of als jij niet thuis bent heeft je cavia een vriendje om mee te spelen! Je kan een cavia ook alleen houden, maar dan moet je er wel rekening mee houden dat je cavia veel aandacht nodig zal hebben.

Het is daarom als je er de ruimte voor hebt beter om twee of meer cavia’s samen te houden. Natuurlijk zijn er dierenwinkels die hele leuke en lieve cavia’s verkopen maar ga ook eens bij een knaagdierenopvang kijken, ook daar hebben ze hele leuke jonge en oudere cavia’s.

Bij een opvang kan je ook een koppeltje kopen zodat je zelf niet meer hoeft te koppelen, dit is erg handig. Verder kan je nog een cavia bij een fokker kopen, ga dan naar de fokker toe en kijk hoe de cavia’s erbij zitten, hebben ze een goed hok en voldoende te eten, zijn de cavia’s levendig. Let op dat het geen broodfokker is! Deze mensen zijn alleen uit op geld en de cavia’s zullen vaak ziek zijn of vroeg sterven, dit komt door inteelt en doordat de vrouwtjes vaak te jong zwanger worden.

Koop van te voren een transportbox om je cavia in te vervoeren. Een kartonnen doosje kan je cavia namelijk makkelijk doorknagen. Kijk of het hok waar de cavia in zit goed schoon is en of de cavia er goed verzorgd uitziet. Zien ook de medebewoners er goed uit? Kijkt de cavia helder uit zijn ogen? Is zijn vacht mooi glad en glanzend? Heeft de cavia geen korstjes? wondjes? Wat ook belangrijk is luister even naar de ademhaling van de cavia, hier mogen geen geluidjes bij te horen zijn.

Als laatst kijk ook even naar de keutels, zijn deze mooi droog & hard? Als de keutels nat & zacht zijn is dit niet goed. Vraag altijd even naar de leeftijd van de cavia. Koop geen cavia die jonger is dan 5 weken, dan moeten ze namelijk nog melk drinken bij de moeder. Controleer goed het geslacht van de cavia, veel verkopers maken hier fouten bij waardoor u later met de jongen zit.

Vraag de verkoper bij het mannetje even de penis voorzichtig naar buiten te drukken. Bij volwassen dieren is het makkelijker te zien. Bij het vrouwtje is dan alleen een gaatje te zien, terwijl bij de man de ballen meer zichtbaar zijn.

Hoeveel uur per dag slaapt een cavia?

Overdrijf niet want het zijn kwetsbare dieren. Een cavia is moeilijk kunstjes aan te leren. Een cavia slaapt nauwelijks, hooguit vier uur per dag en dan nog verdeeld over de dag en niet langer dan bijvoorbeeld 10 minuten achter elkaar. Ze houden geen winterslaap en kunnen heel goed horen.

Hoe ziet een cavia de wereld?

K Hoe kan het dat mijn cavia begint te piepen als hij de ijskastdeur hoort? Waarom lustte mijn vorige cavia wel appel, maar degene die ik nu heb niet? En waarom wurmt mijn cavia zich door hele smalle openingen waar hij volgens mij niet door kan? Al die vragen houden verband met de zintuigen van de cavia. Hij doet niet zomaar iets, hij weet wat hij doet! Het gehoor Cavia’s horen ontzettend goed. Dat komt omdat de cavia een bijzonder oor heeft. Wat ieder oor heeft is het orgaan van Corti in de slakkenhuisgang. Dat ligt in het slakkenhuis dat in het binnenoor ligt. Het orgaan van Corti kan dankzij zintuigcellen impulsen overbrengen aan de zenuwvezels die op hun beurt in verbinding staan met de gehoorzenuw. Slimme cavia! En omdat jouw cavia inmiddels wel weet dat als hij de ijskastdeur hoort, hij kort daarna groente krijgt, begint hij te piepen! En daarom piept hij ook als hij een plastic zakje hoort: daar zit meestal groente in! Schrik! Omdat de cavia zo goed kan horen, en dan met name de hoge heldere tonen, schrikt hij ook meer van harde geluiden dan wij. Hij hoort namelijk veel meer! Daarom moet je de caviakooi niet naast de computer of tv (ook als hij op standby staat) zetten. De reuk Heb je weleens een beertje gadegeslagen die langs een plek kwam waar net een paar zeugjes langs waren geweest? Ik wel. Een geluid dat die beer gaf! Alsof hij direct wilde paren. Je vraagt je af hoe dat kan. De zeugjes zijn weg, dus hoe kan hij weten dat ze er waren? Door zijn neus! De cavia ruikt 1000 maal beter dan de mens. Nuttige neus: zo herkent je cavia jou! Cavia’s gebruiken hun neus dan ook voornamelijk om groepsleden te herkennen. Hun gedrag in een kolonie hangt voor een groot deel af van hun neus. Ze weten of de andere cavia een beertje of zeugje is, welke rang deze heeft in de groep, en moeders herkennen hun kroost – en ze ruiken ook wie er langs geweest is! En omdat jouw cavia in jouw groep leeft, kan hij jou feilloos herkennen uit honderden vreemden! Het zicht Het cavia-oog lijkt wel wat op dat van de mens. Als jij je hoofd stilhoudt, kan je toch nog naar links en rechts kijken. Cavia’s kunnen ook naar voren en opzij kijken doordat hun ogen niet helemaal aan de zijkant staan. Hun gezichtsveld is groot zodat ze vijanden kunnen zien, ongeacht of die van voren, van opzij of van boven komen. Hee, een regenboog! Bovendien kunnen cavia’s kleuren onderscheiden: alle kleuren van de regenboog! Ze herkennen vooral geel, rood en blauw, maar ook de mengkleuren oranje, violet en groen. Als je een tomaat, een wortel en een komkommer in het hok legt, herkennen ze dan ook de kleur! De tastzin Heb je je weleens afgevraagd waarom je cavia zich per se door die smalle opening wilde wurmen? En hoe hij wist dat hij er door kon? Dat komt door zijn tastharen of voelharen. Ze werken precies zo als de snorharen bij een kat werken: ze kunnen hun weg vinden, ze weten waar ze wel en niet tussen passen en ze ‘zien’ obstakels op hun weg – ook als het pikkedonker is! En net zoals bij de kat, zitten de tastharen van de cavia ook aan weerszijden van zijn bek. De smaak De cavia kan prima proeven wat hij eet. En sommige dingen lust hij gewoon niet, net zoals jij sommige dingen niet lust. Het volgende is je vast weleens overkomen: je houdt een stukje voer voor de mond je cavia, hij besnuffelt het, pakt het in zijn mond en spuugt het dan uit.

 • Bah, dat lust ik niet!» zie je hem denken.
 • Maar waarom pakte hij het dan wel aan? Dat komt omdat de geur niet zo sterk was.
 • Hij kon niet goed ruiken wat het was, dus liet hij het over aan zijn smaakpapillen.
 • En die besloten dat het niet lekker was.
 • Opvallend is dat cavia’s de meeste bittere dingen wel lekker vinden, zoals witlof en andijvie, maar dat niet iedere cavia een zoet appeltje lekker vindt.

Het blijkt dat sommige cavia’s zoete dingen gewoon niet lekker vinden. En, net zoals de mens, heeft iedere cavia zijn voor- en afkeuren voor bepaalde soorten voedsel. De stem Kan jij ook zo goed vaststellen hoe je cavia zich voelt? Je hrt gewoon wat zijn stemming is! Dat komt omdat cavia’s in vergelijking met veel andere knaagdieren veel meer verschillende soorten geluiden kunnen maken – en dus ook kunnen horen! Ze kunnen heel genuanceerd aangeven hoe ze zich voelen door hun stem te gebruiken.

Kun je een cavia alleen houden?

Kan een cavia goed alleen leven? – Cavia’s zijn groepsdieren en moeten daarom samen met één of meerdere andere cavia’s leven. Een cavia alleen voelt zich onveilig en vereenzaamt.

Wat maakt een cavia gelukkig?

Hoe maakt u een cavia gelukkig? | Veelgestelde vragen | Cavia’s | Guide Door grote vraag is er momenteel een wachttijd. Bezoek voor meer informatie de pagina, Cavia’s hebben een aantal basisbehoeften: een warm, schoon onderkomen, een evenwichtig dieet, schoon water, een plek om rond te rennen, een goede gezondheid en het gezelschap van één of meerdere soortgenootjes. Hoe Oud Wordt Een Cavia

Kunnen cavia’s mensen herkennen?

Aaien, maar niet tillen – Caviagedrag is over het algemeen heel zachtaardig. Zo laten ze zich graag aaien (mits ze dit gewend zijn). Maar cavia’s kunnen ook schrikachtig zijn. Wanneer iets ze niet bevalt, kunnen ze bijten. Ze kunnen hun verzorger herkennen aan bijvoorbeeld de stem en de geur.

Waarom piept cavia als je hem aait?

Een manier van communiceren – Cavia’s zijn hele sociale dieren. Ze maken allerlei soorten piepgeluidjes om met elkaar te kunnen communiceren. Welke geluiden maken ze allemaal? Hoor je hem piepen? Zou hij blij zijn? Vind hij het een beetje eng? Heeft hij gewoon honger? Waarom piept een cavia eigenlijk? Cavia’s zijn hele sociale dieren.

In Zuid-Amerika waar ze oorspronkelijk vandaan komen, leven ze in hele grote groepen bij elkaar. Als je van plan bent een cavia te nemen, neem er dan minimaal 2 anders worden ze zo eenzaam. Doordat ze zoveel samen zijn, moeten ze wel met elkaar kunnen praten. Daar hebben ze verschillende geluidjes voor.

Cavia’s zijn eigenlijk hele grote kletskousen. Als ik de koelkast open doen, het eten pak, dan hoor je ze al. Een hoog piepgeluid. Jullie weten dat er eten aan komt hé? Korte, hoge piepjes waarbij ze hun bek helemaal open doen betekent help of ze zijn bang of ze proberen hun groep te waarschuwen dat er gevaar dreigt.

Als ze bij jou thuis piepen dan kan het zijn dat ze ergens van geschrokken zijn of omdat je ze pijn doet. Oh sorry. Hoor je dat? Ze zijn aan het murmelen. Dat is heel fijn want dat doen ze als ze zich op hun gemak voelen, als ze samen zijn. Het is ook soort gezelligheidsgeluidje. Katten gaan bijvoorbeeld spinnen, cavia’s gaan murmelen.

De zwarte cavia is een mannetje en hij is net bij 2 vrouwtjes gezet. Het geluid dat hij maakt heet ratelen. Dat betekent dat hij seksueel opgewonden is. Cavia’s gaan klappertanden als ze boos op elkaar zijn, vooral mannetjes, beren, doen dat naar elkaar.

Kunnen cavia’s verdriet hebben?

Afscheid nemen van je cavia is zeer verdrietig. Hoe ga je daar mee om? En wat gebeurt er precies bij de dierenarts als de cavia een spuitje moet krijgen?
Thuis sterven van ouderdom Sterven tijdens een operatie
Thuis sterven aan een ziekte Te vroeg, te laat, op tijd
Het sterven Alleen of samen naar de dierenarts?
Kwaliteit van het leven Euthanasie
Ziek zonder pijn Wat is ‘het spuitje’?
Langzaam ouder worden Is euthanasie voor de cavia angstig of pijnlijk?
Plotseling overlijden versus het aan zien komen Andere cavia’s die achterblijven
Als jonkies sterven Kunnen cavia’s verdriet hebben?
Heeft de dood een geur?

Sterven Eens komt de dag waarop je cavia sterft. Sommige cavia’s sterven in hun slaap van ouderdom, maar de meerderheid sterft aan een ziekte. Thuis sterven van ouderdom Iedereen die een huisdier heeft en daarvan houdt, wil graag dat het dier tijdens de slaap en thuis sterft. Gewoon sterven van ouderdom. ‘s Avonds gaan slapen en niet meer wakker worden. Een mooiere dood kan je je niet indenken.

En hoewel het soms lijkt alsof dat niet meer voorkomt, sterven er toch nog heel veel dieren thuis, in hun slaap, van ouderdom. Gwendolyn, een van mijn zeugjes, stierf zo. ‘s Avonds zei ik haar welterusten en toen ik de volgende ochtend in de kooi keek, bewoog ze niet meer. Ze was al koud en stijf. Het was een schok te ontdekken dat ze gestorven was, maar ze lag er heel vredig bij en dat verzachtte het verdriet een beetje.

Ze was in ieder geval thuis, van ouderdom en in haar slaap gestorven. top Thuis sterven aan een ziekte Sommige cavia’s zijn ziek en gaan dan dood. Als je niet in de gaten hebt dat een cavia zo ziek is dat het op sterven na dood is, komt zijn sterven als een grote schok. Ook als je goed voor je cavia zorgt en hem door en door kent, kan het toch nog voorkomen dat hij gestorven is voor je het weet of voor je iets kan doen.

Dat overkwam mij bij mijn zeugje Nerissa. Ik wist dat ze allergisch was voor hooi en stof en ik had daarom stofvrije bodembedekking in het hok liggen – maar ze bleef nare geluiden maken. De dierenarts zei dat er niets aan de hand was – ik was er al een aantal keren geweest. Ik zat naar haar te kijken en me te bedenken dat ik toch nog maar weer eens naar de dierenarts moest gaan, toen ze op het voerbakje sprong.

Dat was de laatste opleving. Toen ik haar aanraakte was ze al dood. Ze bleek een aangeboren longafwijking te hebben. Al wat ik gedacht had, niet dat ze zou sterven. Het kan natuurlijk ook zijn dat je weet dat je cavia ziek is en dat de kans er in zit dat hij sterft.

Dat maakt het er niet makkelijker op, want hoe weet je of er nog hoop is? Voor een deel kan je afgaan op wat de dierenarts zegt en voor de rest moet je vertouwen op je gevoel. Dat gevoel komt immers voort uit je kennis over jouw cavia omdat je hem al langer hebt. En dat je hem zo goed kent, komt omdat je van hem houdt en dagelijks met hem bezig bent.

Zo leer je hem na verloop van tijd zo goed kennen dat je kan zien wanneer het een hopeloze zaak is en je naar de dierenarts moet. Mijn zeugje Musca had ik een maand lang in leven weten te houden met dwangvoederen. Maar toen ze pertinent weigerde het voer door te slikken, wist ik dat ze niet meer te redden was. top Het sterven Ik was erbij toen twee van mijn cavia’s thuis stierven. Beide zaten eerst heel stil in de kooi, en beide hadden daarna een opleving. Van Musca’s kooi stond altijd de deur open zodat ze de kamer in kon lopen, en zij rende opeens de kamer door.

Ik dacht even dat ze gek was geworden, of dat ze aan de beterende hand was, maar het was een laatste opleving. Ik zette haar terug in de kooi, waarna ze een plekje opzocht. Ze ging half op haar buik liggen, met haar hoofdje op het hooi. Haar lijfje schokte een paar keer licht, haar poten trokken samen, er trokken een paar rillingen door haar lijfje en toen was ze dood.

Misschien lijkt het eng om daarbij te zijn, maar dat was het niet. Het schokken en trillen gebeurde toen ze al niet meer wist dat ze dat deed: ze was al heel ver weg en het schokken en trillen was een laatste, onbewuste reactie. Ongeveer hetzelfde gebeurde met Nerissa. top Kwaliteit van het leven Ik kende mijn cavia’s Musca en Nerissa goed genoeg om te weten dat ze geen van beide pijn hadden gehad. Maar het wordt een heel ander verhaal als een cavia pijn heeft of niet meer het leven kan leiden dat hij graag wil. Als het leven van een cavia alleen nog maar uit pijn bestaat en er geen hoop is dat dat zal veranderen, is het niet reel meer om zijn leven te rekken.

Gelukkig is er de mogelijkheid om aan het leven van een dier een einde te maken. Een dier hoeft niet met pijn en ellende te leven als het toch niet meer beter kan worden. Het meest diervriendelijke wat je kan doen voor een dier dat alleen nog maar met pijn en ellende kan wachten op de dood, is om de dood wat sneller te laten komen.

Dat besluit nemen is moeilijk, want je wil je cavia niet missen. Maar als jouw cavia toch dood gaat en hij tot die tijd niet het leven kan leiden wat hij wil, namelijk een fijn en plezierig leven in een gezond lichaam, is het beter om de dierenarts te bellen. top Ziek zonder pijn Als de cavia ziek is, maar toch nog een fijn leven kan leiden zonder pijn is er geen reden om zijn leven te beindigen. Je moet er dan wel rekening mee houden dat hij extra verzorging nodig heeft. Een van mijn zeugjes, Kara, kreeg last van haar achterpoten waardoor ze uiteindelijk niet meer kon lopen.

Maar ze had geen pijn, want ze kreeg medicijnen, en ze vond het heerlijk om te leven. Ze heeft een half jaar lang last van haar achterpoten gehad. De laatste twee maanden kon ze helemaal niet meer lopen; ze kon alleen nog maar liggen. Ik verschoonde het plekje waar ze lag om de paar uur en legde haar dan op een ander schoon plekje neer.

‘s Avonds legde ik haar in haar nachthokje in het hooi en ‘s ochtends haalde ik haar er uit en legde haar voor het nachthokje neer zodat ze alles goed kon zien. Ze wist precies wat ik deed en waarom ik het deed. Ze at als de beste en vond alles heel fijn! Zo’n periode van ziek-zijn of van gehandicapt zijn, zonder dat de cavia pijn heeft, kan dus vooraf gaan aan het sterven. top Langzaam ouder worden De meeste cavia’s verouderen langzaam; die zie je gewoon langzaamaan ouder worden. Mijn beertje Fido is zo’n cavia; hij wordt boller en ronder, minder beweeglijk en zijn vacht gaat er anders uitzien, niet zo zeer minder dik of minder mooi, maar wat stugger en ruiger. top Plotseling overlijden versus het aan zien komen Hoewel je aan de meeste cavia’s wel kan zien dat ze langzaam ouder worden, kan je dat aan sommige cavia’s helemaal niet zien. Die zijn zomaar, plotsklaps dood. Heel naar. Je kan je afvragen wat beter is: dat je het aan ziet komen of juist niet.

See also:  Waar Vind Ik Mijn Apple Id?

Als je het aan ziet komen, zoals ik het aan zag komen met Kara die zes maanden gehandicapt was, kan je je er op voorbereiden, maar je cht er op voorbereiden kan niet. Je wt dan namelijk dat het moment eens komt dat het met de zieke of gehandicapte cavia helemaal niet meer gaat en dat je naar de dierenarts moet.

En omdat je het weet, omdat je weet dat die dag eens komt, zit je daar tegen aan te hikken. En als het dan eenmaal zover is, ben je heel verdrietig, maar toch ook wel opgelucht. Ja, dat klinkt raar, maar toch kan dat zo zijn. Je bent dan opgelucht dat het wachten tot je naar de dierenarts moet omdat het niet meer gaat, eindelijk over is.

 1. Je bent net opgelucht omdat je een cavia gaat verliezen, maar omdat je weet dat je niet mee tegen dat nare moment hoeft zitten aan te hikken.
 2. Ze zeggen niet voor niets dat wachten heel naar is.
 3. En als je wacht tot er iets naars gaat gebeuren, maakt dat er het wachten niet makkelijker op.
 4. Aan de andere kant is er dan het plotselinge overlijden.

Je ziet het niet aankomen omdat de cavia nog heel gezond is. Goed, hij is misschien vijf, maar je ziet niet dat hij ouder wordt of ouder is. Hij eet nog net zoveel als al de jaren ervoor, zijn vacht ziet er heel mooi uit en heeft helemaal geen kale plekjes of plekjes met minder haar.

Hij rent af en toe nog eens een rondje en uit niets kan je opmaken dat hij ouder geworden is of oud is. Dat overkwam mij bij mijn beer Baderon. Hij zag er uit alsof hij nog heel jong was en uit niets kon ik opmaken dat hij ouder werd – of was. Maar de ene avond werd hij niet goed en de volgende ochtend was hij dood.

En dan is de cavia er opeens niet meer. Dan is er het verdriet er ook wel, maar in eerste instantie overheerst de schok. Je bent zo ondersteboven van het feit dat je het helemaal niet aan zag komen, dat je dagen van slag kan zijn. Het kan best dat je ook helemaal geen verdriet voelt die eerste periode. top Als jonkies sterven Als een oude cavia na een lang en gelukkig leven sterft, is dat heel verdrietig, maar dan kan je je troosten met de gedachte dat hij een goed leven heeft gehad. Maar als een jonkie sterft, dan voelt dat oneerlijk en gemeen. Want jonkies horen niet te sterven; die horen eerst nog lang en gelukkig te leven voor ze overlijden.

 • Maar ook jonkies kunnen sterven: vlak na de geboorte, of als ze een paar weken of maanden oud zijn.
 • Mijn cavia Nerissa stierf toen ze negen maanden was en ik was door haar dood zo verbijsterd dat ik helemaal niet verdrietig was de eerste paar dagen.
 • Want ze was de baby van het groepje dat ik had.
 • Al de andere cavia’s waren vl ouder en als er al een moest sterven, dan in ieder geval niet zij.

Ze had een aangeboren longafwijking, maar ook die wetenschap maakte het er niet beter op. Ik vond het z oneerlijk dat juist zij stierf, terwijl ze nog jaren te gaan had. En mijn zeugje Panta stierf toen ze slechts drie maanden oud was. Ik had nog meer cavia’s van dezelfde leeftijd, maar dat zij stierf vond ik ook heel oneerlijk en ik kon eerst niet geloven dat ze er niet meer was.

Zeugje Nerissa, een paar dagen voor haar dood.

En mijn cavia Malea stierf toen ze slechts zeven dagen oud was aan een neurologisch probleem (een probleem met de hersens) waar ze mee geboren was. Ze had heel zware epileptische aanvallen vanaf dag drie en ze overleefde er vier voor ze de vijfde niet meer te boven kwam.

Ik ben daar heel boos over geweest; al die moeite om te groeien in de baarmoeder, dan de geboorte overleven en dan alsnog na zeven dagen sterven. Het is normaal als je na de dood van een jonkie eerst alleen maar van slag bent en ontzet en helemaal geen verdriet hebt. Omdat je het niet hebt zien aankomen.

En als je het wel hebt zien aankomen ben je nog altijd van slag en ontzet omdat het oneerlijk is dat baby’s sterven. Je kan ook in het begin helemaal niets voelen; dan ben je alleen maar verbaasd. Dit is niet vreemd. Na een poosje gaat dat gevoel van ontzetting en in shock zijn voorbij en komt het verdriet. top Heeft de dood een geur? Vlak voor Musca stierf, rook ze. En ze rook niet naar cavia en niet naar hooi en niet naar al die andere lekker geurtjes waar cavia’s naar ruiken. Ze rook naar verderf, rotting, naar ziekte. Ik ken mensen die die geur ook kennen, maar ik ken ook mensen die die geur nog nooit geroken hebben, ook al hebben ze heel veel zieke, stervende en dode dieren meegemaakt.

 1. Een van hen is een dierenarts en die heeft toch wel zijn portie gehad.
 2. Misschien ruikt de ene mens beter dan de ander.
 3. Ik ken de geur van de dood in ieder geval wel.
 4. En het is helemaal niet vreemd als jij ook zo’n geur ruikt, vlak voor je cavia sterft.
 5. Maar een dier dat heel erg ziek is, kan ook heel erg vies ruiken en dat hoeft niet per se te betekenen dat hij stervende is: sommige ziektes ruiken gewoon heel vies, maar dan wordt de cavia weer beter.

Denk dus niet als je cavia vreemd ruikt dat hij sterft en dat er niets meer aan te doen is. En zoals ik al zei: de ene mens ruikt het niet, de ander wel en de neuzen van mensen verschillen ook, want wat de n heel vies vind, vind de ander niet zo vies of zelfs lekker. top Sterven tijdens een operatie Moeten wachten tot de operatie voorbij is en je kan bellen om te horen of het goed is gegaan, kan zenuwslopend zijn. En als je dan belt of gebeld wordt en je krijgt te horen dat je cavia het niet overleefd heeft, dan is alle hoop opeens de bodem ingeslagen.

Dat is heel hard. En omdat je dan emotioneel bent, kan het zijn dat je beslissingen neemt die je eigenlijk niet wil nemen of nog niet kan nemen. Als de dierenarts vraagt wat je wilt dat er met je cavia gebeurt, kan je iets zeggen wat je eigenlijk niet wilt. Zeg daarom dat je er even over na wilt denken en dat je later terug zal bellen.

Dan kan je rustig eerst huilen, nadenken en overleggen voor je iets beslist. Als je je cavia nog zien wil, zeg dat dan. De een wil zijn dier niet meer zien, de ander wel. Er is niets mis mee als je je cavia niet meer wil zien, maar er is ook niets mis mee als je je cavia nog een keer wil zien. top Te vroeg, te laat, op tijd Het grootste dilemma is altijd wanneer je moet beslissen dat het niet meer gaat. En ik bedoel dan niet als je bij de dierenarts staat, want dan kan hij het beoordelen. Ik bedoel als je weet dat een dier ziek is, maar nog niet zo ziek dat hij pijn heeft.

Wanneer moet je dan beslissen: nu bel ik de dierenarts omdat het niet meer gaat? Dan moet alsnog de dierenarts vaststellen dat het inderdaad niet meer gaat, maar jij bent degene die hem moet bellen. Dat tijdstip bepalen is altijd heel moeilijk. Want je wil niet te vroeg gaan omdat je nog van je cavia wilt genieten en je hem niet, als dat niet nodig is, in wilt laten slapen.

Maar je wilt zeker niet te laat komen als hij pijn mocht krijgen. Je kan hopen dat je cavia vanzelf sterft, en dat is op zich niet zo gek, want iedereen heeft liever dat zijn dier rustig thuis sterft. Maar als je cavia ziek is en zich ellendig voelt, kan je toch beter de dierenarts bellen.

En je kan de dierenarts beter een keer te veel dan te weinig bellen. En als je dan toch de keuze moet maken: ga liever een dag te vroeg dan een dag te laat. Een cavia die een dag te vroeg is gestorven, mag dan een dag korter geleefd hebben, maar een cavia die een dag te lang heeft geleefd, heeft die laatste dag met pijn en narigheid doorgebracht.

En die ene dag dat je hem langer bij je hebt, weegt niet op tegen jouw verdriet als je hem missen moet. Dat gemis komt toch, dan liever en dag eerder als je daardoor je cavia pijn en onnodig lijden bespaart. top Alleen of samen naar de dierenarts? Als je de mogelijkheid hebt: samen! Altijd samen! Er is niets zo erg als alleen naar de dierenarts te moeten, alleen in de wachtkamer te zitten met je cavia, alleen het woord te moeten doen, alleen toe te moeten zien hoe de dierenarts je cavia onderzoekt, alleen te moeten kijken hoe je cavia de prikjes krijgt, alleen te moeten zijn als je cavia sterft en alleen – en dan helemaal alleen omdat je cavia er niet meer is – naar huis te moeten gaan.

 1. En ik kan het weten want ik heb dat noodgedwongen meerdere keren alleen moeten doen.
 2. Maar ik weet ook hoe het is als je met iemand anders samen bent.
 3. Het verdriet is er niet minder om als je samen bent, maar het verzacht het leed wel.
 4. En, wat hl belangrijk is, is dat je, als je samen met iemand bent, met die persoon naderhand kan praten over wat er gebeurd is.

En die persoon zal alles wat je zegt begrijpen en herkennen omdat hij er immers bij was. En die persoon is ook een steun bij de dierenarts, want twee kunnen tijdens emotionele tijden beter nadenken dan n, en wat de een vergeet te vragen, vraagt de ander wel. top Euthanasie Veel cavia’s sterven bij de dierenarts omdat deze hem laat inslapen. De termen ‘laten inslapen’ en ‘een spuitje krijgen’ zijn de meest gangbare benamingen voor het beindigen van het leven van een huisdier; de officiele term is euthanasie. Maar wat gebeurt er precies als je met een dier dat niet meer te redden is, bij de dierenarts komt? Als je van te voren al weet dat er niets meer aan te doen is, zal de dierenarts toch nog de cavia onderzoeken. De beslissing Als je ‘gewoon’ een afspraak bij de dierenarts hebt en je krijgt tijdens het consult te horen dat er niets meer te doen valt om het leven van je cavia te redden, is dat erg hard. Maar hoewel de dierenarts vast moet stellen dat er niets meer aan te doen is, is het aan jou om de beslissing te nemen.

 1. Uiteindelijk is het jouw cavia.
 2. Je zou dus kunnen weigeren om een eind aan zijn leven te maken.
 3. In verreweg de meeste gevallen is weigeren echter geen optie omdat de cavia pijn heeft of te ziek is om nog een gewoon, laat staan een fijn, leven te leiden.
 4. Als de cavia toch gaat sterven en hij tot hij gestorven is, geen dierwaardig leven meer heeft, is de optie om door middel van euthanasie zijn leven te beindigen, de enige juiste.

De enige keer dat een weigering overwogen kan worden, is als de cavia absoluut geen pijn heeft en je je thuis in alle rust voor wil bereiden op het afscheid nemen van je cavia. Lijden beperken Als de dierenarts heeft vastgesteld dat het beter is om een eind aan het leven van je cavia te maken en je gaat daarmee akkoord, zal de dierenarts direct met de voorbereidingen beginnen. Als je aangeeft nog even samen met je cavia te willen zijn voor hij het spuitje krijgt, kan dat bij de meeste dierenartsen geregeld worden. top Wat is ‘het spuitje’? ‘Een spuitje’ is een overdosis barbituraat. Barbituraat is in lage dosering een verdovingsmiddel, maar in hoge doseringen is het dodelijk. Het spuitje bestaat eigenlijk uit twee spuitjes. De eerste injectie die de dierenarts geeft is een narcosevloeistof.

Het kan zijn dat de cavia gaat gillen als hij de injectie krijgt. Dat is niet omdat de narcosevloeistof pijn doet, maar omdat een prik krijgen niet leuk is. Het duurt een paar minuten voor de narcosevloeistof gaat werken. Iedere goede dierenartspraktijk heeft een aparte kamer waar diereneigenaren bij hun dier kunnen blijven tot het gestorven is.

Er zijn stoelen waar je kan zitten en er is verder niemand anders aanwezig in de kamer. Als je dat wilt, kan je altijd vragen of de assistente bij je blijft. Ook als je vragen heb, kan je dat aan de dierenarts of de assistente vragen. Van slapen naar sterven De cavia zal een paar minuten nadat de narcosevloeistof is toegediend gaan doezelen. Hij wordt suf en slaperig en valt in slaap – net zoals hij in een gewone slaap valt. Na ongeveer vijf tot tien minuten is hij diep in slaap. Hij is dan onder narcose en hij voelt niets meer.

 • Zijn lijfje is slap en zijn ogen kunnen (half) dicht vallen of juist open blijven staan.
 • Na een paar minuten komt de dierenarts weer terug om te controleren of de cavia in slaap is.
 • Als dat zo is, zal hij een injectie geven met een overdosis barbituraat.
 • Hier merkt de cavia niets meer van omdat hij diep in slaap is.

Mocht hij nog wel reageren door een stuiptrekking of trillen, dan is dat onbewust. Hij voelt er dus helemaal niets meer van. Het kan voorkomen dat de tweede injectie niet meer nodig is, omdat de cavia zo zwak of ziek was dat de eerste dosis narcosevloeistof al dodelijk was. Erbij blijven of niet? Iedere dierenarts verwacht dat je bij je cavia blijft tot hij diep in slaap is, maar je hoeft niet bij je cavia te blijven tot hij gestorven is. Als je het echt niet wil, kan niemand je dwingen. Je kan dan je cavia achterlaten als hij diep in slaap is.

De dierenarts zal dan de overdosis barbituraat aan je cavia geven als jij de kamer verlaten hebt en hij blijft dan bij je cavia tot hij gestorven is. Blijf je er wel bij, dan merk je niet zoveel of geen verschil tussen je cavia die diep in slaap is en je cavia die gestorven is. Als je cavia in slaap valt na de eerste prik, kan hij nog wel bewegingen maken, maar als hij de tweede prik krijgt, voelt hij dat niet meer.

Het is dan ook een heel rustig overlijden. De dierenarts controleert altijd met een stethoscoop of de cavia inderdaad overleden is. De stethoscoop wordt gebruikt om de hartslag te controleren. Als er geen hartslag meer is, is het dier overleden. Als je cavia is overleden, zal het vaak nog lijken alsof hij nog leeft.

Zijn lijfje is dan wel slap, maar het is nog steeds warm en zijn ogen zijn vaak nog open. Nadat je cavia is overleden, mag je altijd nog met je cavia in de aparte kamer blijven zitten om afscheid te nemen van je cavia. Als je wilt praten met de dierenarts, dan zal hij hier tijd voor maken. Maar wil je niet praten en wil je liever dat hij weggaat, dan kan je dat aangeven.

Je moet het doen op de manier die jij het prettigst vind. Ook als je huilt, zal de dierenarts dat niet raar vinden. Dus als je daar behoefte aan hebt, dan huil je gewoon. Nadat je zelf besloten hebt dat het tijd is om afscheid te nemen, zal de dierenarts je cavia van je overnemen. top Is euthanasie voor de cavia angstig of pijnlijk? De eerste prik voelt de cavia altijd. Maar het daadwerkelijke overlijden doet geen pijn. Dit is wetenschappelijk bewezen. Als een dier zich gespannen of angstig voelt, zal het stresshormonen produceren en deze zijn terug te vinden in het bloed.

Er stroomt dan immers meer adrenaline door het lichaam. Bij dieren die ingeslapen zijn via de methode van het eerst toedienen van een narcosevloeistof en dan het toedienen van een overdosis barbituraat, zijn er geen stresshormonen in het bloed gevonden. En dat houdt in dat de dieren niet bang of gestresst waren.

Deze manier van euthanasie is dan ook voor het dier een zacht en rustig heengaan. top Andere cavia’s die achterblijven Als de overleden cavia met andere cavia’s in de kooi zat, dan is het het beste om hem daar in te laten liggen zodat de andere cavia’s kunnen ontdekken wat er met hem aan de hand is. Cavia’s weten het hl goed als er iets aan de hand is met een andere cavia, maar als een cavia overlijdt, moeten de anderen dat wel kunnen vaststellen. Cavia die thuis sterft Als je cavia thuis is gestorven, laat je hem een paar dagen in de kooi liggen zodat de andere cavia’s kunnen zien wat er aan de hand is. Je zal merken dat ze de dode cavia onderzoeken. Ze snuffelen aan hem en lopen herhaaldelijk langs hem heen.

De sfeer in de kooi is anders dan normaal omdat de overige cavia’s stiller zullen zijn. Je weet dat het tijd is om de cavia uit de kooi te halen als de andere cavia’s weer even druk zijn als voorheen en niet meer lngs de cavia lopen, maar over hem heen. Als ze zich gedragen alsof hij slechts een obstakel is, is het tijd om hem uit de kooi te halen.

Vooral als er maar n andere cavia in de kooi zit, is het belangrijk dat de andere cavia kan zien en vaststellen dat zijn vriendje of vriendinnetje dood is. Hij heeft daarna immers geen andere cavia’s meer met wie hij kan samenleven. Ook als je van plan bent er een nieuwe cavia bij te nemen, moet hij toch de gelegenheid krijgen vast te stellen wat er gebeurd is. Cavia die bij de dierenarts sterft Als je cavia bij de dierenarts is gestorven, en thuis zit nu een andere cavia alleen in de kooi die voorheen met de gestorven cavia samenleefde, dan kan je de gestorven cavia mee naar huis nemen en hem in de kooi leggen. De andere cavia’s moeten het wel kunnen zien Toen Gwendolyn stierf, stierf ze terwijl ze met haar kont in de opening van het nachthokje lag. Baderon, met wie ze samenwoonde, kon alleen maar haar kont zien en verder niets. Hij kon ook niet bij haar komen omdat ze met haar kont de opening blokkeerde en er geen andere openingen in het nachthokje waren. top Kunnen cavia’s verdriet hebben? Als je met verdriet bedoelt dat cavia’s iets of iemand kunnen missen, dan kunnen cavia’s zeker verdriet hebben. Of ze lang blijven treuren hangt af van de omstandigheden. Mijn beer Baderon stopte met eten toen zijn vriendinnetje Lilly stierf.

 1. Toen ik een nieuw zeugje bij hem zette, begon hij weer met eten.
 2. Het nieuwe zeugje accepteerde hem echter niet en ik moest ze apart zetten.
 3. Weer stopte Baderon met eten.
 4. Gwen kwam erbij en Baderon begon weer te eten.
 5. Toen Gwen stierf, stopte hij weer met eten.
 6. Baderon was dus een cavia die niet alleen kon leven.

Maar ook als cavia’s wel doorgaan met eten nadat een vriendje of vriendinnetje is gestorven, kan het heel goed zijn dat de cavia hem of haar mist. Hij kan gaan lopen zoeken, of piepen. Of stil in het nachthokje zitten zonder nog iets te doen. Als dat gedrag na een paar weken nog zo is en het niet mindert, dien je het welzijn van je cavia ter harte nemen en te overwegen of je er een nieuwe cavia bij wilt nemen. Sociale dieren Cavia’s zijn sociale dieren en leven van nature in groepen. Alleen wonen is derhalve voor hen onnatuurlijk. Als je de achtergebleven cavia een plezier wilt doen, neem je er dan ook na een paar weken weer een nieuwe cavia bij. Het is waar dat sommige cavia’s tch liever alleen zitten, maar als je je cavia’s goed kent en er sterft er een, dan zie je snel genoeg aan de achtergebleven cavia of hij het prima vindt om alleen te zijn of dat hij behoefte heeft aan gezelschap.

Hebben cavia’s gevoelens?

Cavia’s staan bekend om hun geluiden en gezellig gebabbel: het is hun manier om te socializen met elkaar en met ons. Hoewel het niet altijd makkelijk is alle geluiden te herkennen, is goed luisteren de moeite waard! Wil jij weten hoe je cavia zich voelt? Dan komt deze gids over de meest voorkomende geluiden als geroepen!

Kunnen cavia’s tegen muziek?

Muzikale cavia’s – Luistert u regelmatig muziek? Grote kans dat uw cavia stilletjes aan het meegenieten is. Cavia’s houden namelijk erg van muziek. Ze hebben zelfs bepaalde voorkeuren! Als u weet welke muziek uw cavia fijn vindt om naar te luisteren, kunt u hem daar natuurlijk mee verblijden. Maar wees ook voorzichtig, want cavia’s hebben gevoelige oren. Zet de muziek dus niet al te hard.

Wat gebeurt er als je cavia alleen is?

Van nature leven cavia’s in groepen, waardoor er altijd wel wat te beleven valt. Cavia’s die alleen in een saai hok leven, zullen zich dan ook al gauw gaan vervelen. Op deze manier ontstaan allerlei gedragsproblemen en de cavia is eigenlijk diep ongelukkig.

Kan een cavia even alleen zijn?

Kan een cavia goed alleen leven? – Cavia’s zijn groepsdieren en moeten daarom samen met één of meerdere andere cavia’s leven. Een cavia alleen voelt zich onveilig en vereenzaamt.

Wat te doen als 1 cavia dood is?

Als één van uw twee cavia’s sterft en de ander alleen achter blijft, dan zult u inderdaad een nieuw maatje voor hem moeten zoeken. Als u meer dan twee cavia’s heeft en één sterf, dan is het niet per se nodig om een nieuwe cavia aan te schaffen, al is het natuurlijk wel mogelijk.

 • Als uw cavia na de dood van zijn maatje alleen achter blijft en u wilt geen nieuw dier aanschaffen, dan kunt u het beste iemand die al cavia’s heeft vragen of hij/zij uw cavia erbij wil nemen of het dier naar een opvang brengen.
 • Cavia’s zijn groepsdieren en kunnen niet alleen worden gehouden, zelfs als ze niet zo goed overeen komen met andere cavia’s.

Heeft u een chagrijnige cavia en vindt u het spannend om een soortgenoot aan hem voor te stellen, lees dan voor een aantal handige tips ons hoofdstuk over het introduceren van een nieuwe cavia, Hoe Oud Wordt Een Cavia

Is 5 oud voor een cavia?

Hoe OUD word een cavia? Mijn CAVIA al STOKOUD!!!

De cavia is een knaagdier dat oorspronkelijk uit Zuid-Amerika komt. Een cavia kan zo’n 4 tot 6 jaar oud worden.