Hoe Bereken Je Vakantiegeld?

Hoe Bereken Je Vakantiegeld
Hoeveel vakantiegeld krijg je? – Het vakantiegeld, ook wel vakantiebijslag of vakantietoeslag genoemd, is meestal 8 procent van je brutoloon. Dit wordt vaak eind mei uitgekeerd en wordt berekend over het loon van 1 juni van het afgelopen jaar tot 1 juni van het huidige jaar. Als je baan stopt wordt het opgespaarde bedrag meteen uitbetaald.

Hoeveel vakantiegeld krijg je netto?

bruto maandloon bruto vakantiegeld netto vakantiegeld zonder loonheffingskorting netto vakantiegeld met loonheffingskorting
1500 1440 900 1300
2000 1920 1200 1150
2500 2400 1500 1400
3000 2880 1800 1450
3500 3360 2100 1650
4000 3840 2400 1900
4500 4320 2700 2150

Hoe kan je je vakantiegeld berekenen?

U heeft recht op vakantiegeld van minimaal 8% van uw brutojaarsalaris van het afgelopen jaar. De wettelijke term hiervoor is vakantiebijslag.

Hoeveel vakantiegeld krijg ik netto 2023?

Netto vakantiegeld berekenen – Je netto vakantiegeld berekenen is wat ingewikkelder dan het berekenen van je bruto vakantiegeld. Hierbij moet je namelijk rekening houden met de belasting die van je vakantietoeslag wordt afgetrokken. Hoeveel belasting hiervan af gaat, hangt af van de hoogte van jouw jaarinkomen en in welke belastingschijf het valt.

 • In 2023 geldt een belastingtarief van 36,96% voor een jaarinkomen tot € 73.031 en vanaf € 73.031 is het 49,5%.
 • Je vakantiegeld wordt opgeteld bij je jaarinkomen en kan hierdoor deels of geheel in het hoogste tarief vallen.
 • Je werkgever verrekent elke maand je heffingskortingen.
 • Het gaat dan om de algemene heffingskorting en de arbeidskorting.

Deze kortingen verlagen je belasting. Omdat je vakantiegeld bij je loon wordt opgeteld, kan het zijn dat de heffingskortingen lager uitvallen en je geld terug moet betalen. Om dit te voorkomen, wordt er ook rekening gehouden met een verrekeningspercentage loonheffingskorting.

Hoe reken je 8% vakantiegeld uit?

Rekenvoorbeeld bruto vakantiebijslag Zijn salaris is € 2.200,- bruto per maand. Pieter krijgt 8% vakantiegeld. Zijn bruto vakantiegeld is 12 x € 2.200 x 0,08 = € 2.112,-.

Hoeveel is 1 maand vakantiegeld?

Hoe kan ik het vakantiegeld berekenen? – Elke medewerker die minder dan 108% van het minimumloon verdient, heeft recht op minimaal 8 procent vakantiegeld. De hoogte van het vakantiegeld bereken je op basis van het jaarlijkse brutoloon. Tussen 1 juni en 31 mei bouw je elke maand vakantiegeld op.

 • Het bedrag van jouw vakantiegeld wordt vermeld op de loonstrook in de maand dat het vakantiegeld wordt uitbetaald.
 • Om te berekenen hoeveel vakantiegeld je krijgt, neem je het brutoloon en vermenigvuldig je dit met meestal 8 procent.
 • Controleer je cao of je arbeidscontract om erachter te komen hoeveel procent vakantiegeld er in jouw geval wordt betaald.

Heb je het afgelopen jaar elke maand hetzelfde inkomen gehad, dan gebruik je de volgende formule voor het uitrekenen van het bruto vakantiegeld.12 x het bruto maandloon x 0,08 = bruto vakantiegeld In de meeste gevallen zal jouw vakantiegeld op één keer het bruto maandloon uitkomen, maar dit is niet het bedrag dat je in mei netto uitbetaald krijgt.

Hoe enkel vakantiegeld berekenen?

Hoe wordt het vakantiegeld van de bedienden berekend?

Het enkel vakantiegeld is gelijk aan het normale dagloon voor de dag waarop de bediende vakantie neemt.Het dubbel vakantiegeld bedraagt 92% van het bruto maandloon van de bediende. Formule:

4 weken vakantiegeld = 92% van het bruto maandloon
4,35

Een jaar is immers gelijk aan 52,15 weken en een maand dus aan 52,15 / 12 = 4,35 weken. Voorbeeld: een bediende werkt sinds 1 april 2021 in de onderneming. Daarvoor was hij werkloos. Hij verdient 2.000 euro per maand. Hoeveel bedraagt zijn vakantiegeld in 2022? Enkel vakantiegeld: doorbetaling van zijn loon tijdens de vakantiedagen (15 dagen). Dubbel vakantiegeld: 2.000 x 92% x 9/12 = 1.380 euro

Hoeveel hou ik over van mijn 13e maand?

13e maand belasting – Voorbeeld belastingtarief bij bonus – Het onderstaande voorbeeld laat zien hoe je zelf de belasting over je dertiende maand berekent. Hierbij is het belangrijk om te weten dat de belasting over de dertiende maand alleen berekend kan worden als je ook de andere vormen van bijzondere beloning meetelt, zoals vakantiegeld en overuren.

 1. Deze bedragen bepalen namelijk de hoogte van je totale bruto inkomsten en dus de belastingschijf waarbinnen de dertiende maand valt.
 2. Stel: Je inkomen bedraagt 3.000 euro bruto.
 3. Daarnaast ontvang je 2.880 euro vakantiegeld.
 4. Er is geen sprake van andere vormen van bijzondere beloning, zoals uitbetaalde overuren.

Je bruto-inkomen op het moment dat je de dertiende maand ontvangt, is dus je bruto jaarloon plus je bruto vakantiegeld. Dat is 38.880 euro. Je dertiende maand bedraagt 3.000 euro bruto. In totaal bedraagt je inkomen dan 41.880 euro. De dertiende maand valt volledig in de eerste schijf, dus je betaalt 36,93 procent belasting over dit bedrag.

 1. Dat komt neer op een bedrag van 1.107 euro.
 2. Je houdt dan dus 1.893 euro netto over van je dertiende maand in 2023.
 3. Meer weten over? Lees ook onze andere artikelen over 13e maand Reacties Taxman 08 januari 2015 Erg rare stelling: »Over je dertiende maand betaal je een bijzonder belastingtarief.» Welk tarief is dit dan? Gewoon een van de vier loonschijven.

Er bestaat geen »speciaal» belasting tarief voor bonussen. All het inkomen over het jaar loon & bonussen moet gewoon opgeteld worden en aan het eind van het jaar kortingen toepassen en dan belasting toepassen volgens de geldende belasting schijven. De statement doet suggereren dat er een speciaal tarief is dat anders is dan de loonbelasting.

Redactie Spaarrente 09 januari 2015 Bedankt voor je reactie. De zin die je citeert kan inderdaad verwarrend overkomen. We hebben de tekst dus aangepast. Mike 13 januari 2016 Hoe wordt de bonus belast als deze zorgt dat je jaarinkomen incl bonus in een nieuwe schijf terecht komt? Bijvoorbeeld: jaarinkomen zonder bonus is 63.000 euro en met bonus wordt dat 67.000.

Wordt de bonus dan volledig in tarief 4 belast of gedeeltelijk nog in tarief 3? Gab 12 oktober 2017 3000-40,8%=1776 en niet 1560, Waarom heeft u 1560 geschreven? Redactie Spaarrente.nl 13 oktober 2017 @Gab, je hebt gelijk. Er staat een rekenfout in het artikel.

We hebben het direct aangepast. Roy 05 oktober 2022 een kale brutoloon is voor mij 2180,- 37% belasting gaat eraf, dus dat is 780,- wat naar de belasting gaat. Nogal sneu en ik vind dat veel geld. Daar werk je dan voor. Wil niet te verzuurd zijn, ben blij met een 13e maandloon en loop verder ook niet te zeiken, maar over dit soort dingen blijf ik me verbazen.

Gaat er ook nog 600,- aan loonheffing vanaf? Reageer hierop

Naam
Emailadres (wordt niet gepubliceerd)
Uw bericht *
Ja, ik ontvang graag maandelijks geheel gratis de actuele spaarrentes.
Code
Akkoordverklaring Ik heb alles correct ingevuld en ga akkoord met de privacy verklaring
Verzenden

Blog Spaarrente.nl Top 5 Sparen Aanbieder Rente% Bigbank 3,20% Yapi Kredi Bank 1,80% Nationale Nederlanden 1,00% ASN Bank 0,90% SNS Bank 0,80% Alle spaarbanken vergelijken

Hoeveel vakantiegeld bij 3500 bruto?

Hoeveel vakantiegeld krijg ik netto?

Bruto maandloon Bruto vakantiegeld Netto vakantiegeld
€ 2500 € 2400 € 1350
€ 3000 € 2880 € 1450
€ 3500 € 3360 € 1700
€ 4000 € 3840 € 1950

Hoeveel geld gaat van vakantiegeld af?

Als je hebt berekend wat 8 procent is van je bruto jaarsalaris, houd je je bruto vakantietoeslag over. Daarover moet je nog 37,1 procent belasting betalen bij een jaarinkomen tot 68.508 euro – als je meer verdient is het belastingpercentage 49,5 procent.

Hoeveel houdt je netto over van je vakantiegeld?

Mei is de maand van het vakantiegeld. Dat bedraagt voor werknemers doorgaans 8 procent van het bruto jaarsalaris. Maar wat hou je daar eigenlijk van over? Budgetinstituut Nibud legt in een handig artikel uit hoe het precies werkt met de uitkering van vakantiegeld,

 • De berekening van het vakantiegeld is niet gebaseerd op het kalenderjaar, maar op het loon tussen 1 juni van het afgelopen jaar en 1 juni van dit jaar.
 • De bruto berekening gaat ervan uit dat als je bijvoorbeeld 3.000 euro per maand verdient, je daar elke maand 240 euro vakantiegeld over opbouwt (8 procent).

Op jaarbasis is dat 2.880 euro. Dus dat komt in de buurt van één bruto maandsalaris. Maar je moet hierover natuurlijk ook nog inkomstenbelasting betalen. Dat hangt weer af van de hoogte van je jaarinkomen. Voor 2019 geldt daarbij de volgende opbouw: Hoe Bereken Je Vakantiegeld Het Nibud heeft het netto vakantiegeld doorgerekend voor verschillende bruto maandsalarissen. Als je bijvoorbeeld 2.000 euro bruto per maand verdient, is je bruto vakantiegeld 1.920 euro. Netto hou je daar ongeveer 1.100 euro van over. Hieronder de tabel met verschillende maandsalarissen: Hoe Bereken Je Vakantiegeld Volgens een online poll van het Nibud besteedt 42 procent van de respondenten het vakantiegeld ook echt aan vakantie. Zo’n 31 procent zegt vakantiegeld ook te gebruiken om te sparen en 16 procent gebruikt het om schulden af te lossen.

Is 8% vakantiegeld verplicht?

Als er andere afspraken staan in je cao of arbeidsovereenkomst – Het kan zijn dat er in je cao staat dat je geen recht hebt op vakantiegeld. In de wet staat dat je in ieder geval minstens 8% van het minimumloon per jaar moet ontvangen. Je werkgever moet je dus altijd vakantiegeld betalen.

Sommige bedrijven hebben een vast minimumbedrag afgesproken. Ook als dit meer is dan 8% van je loon krijg je dit bedrag. Het kan ook zijn dat er een hoger percentage vakantiegeld is afgesproken. Stop je met werken bij je werkgever? Dan ontvang je bij je laatste loonstrook het vakantiegeld dat je tot dat moment hebt opgebouwd.

: Alles wat je moet weten over je vakantiegeld | CNV

Waarom 8% vakantiegeld?

Wat is vakantiegeld? – Vakantiegeld is een toeslag van meestal 8% over het brutoloon. Meestal wordt het vakantiegeld in de maand mei uitgekeerd. Een medewerker bouwt het hele jaar door vakantiegeld op. De werkgever reserveert van 1 juni tot 31 mei 8% vakantiegeld over het brutoloon, zodat er in de maand mei genoeg geld in het potje zit om alle medewerkers hun vakantiegeld uit te kunnen keren.

Wanneer iemand tussentijds bij een werkgever vertrekt heeft de werknemer alsnog recht op het al opgebouwde vakantiegeld. Dit moet de werknemer dan bij zijn laatste verloning uitbetaald krijgen. Zoals gezegd bouwt de medewerker vakantiegeld op over het brutoloon. Over bijvoorbeeld overuren, onkostenvergoedingen en een dertiende maand bouwt een werknemer géén vakantiegeld op.

Deze vergoedingen tellen dus niet mee in het brutoloon.

Wat kost een vrije dag?

29 sep De waarde van een vakantiedag – Geplaatst op 16:37h in Nieuws Een vakantiedag is meer waard dan de meeste mensen denken. Een werkgever is verplicht een werknemer minimaal de wettelijke vakantiedagen (twintig per jaar bij een fulltime arbeidsovereenkomst) te laten opbouwen.

Wanneer een werknemer een vakantiedag opneemt moet de werkgever deze dag uitbetalen alsof de werknemer gewoon heeft gewerkt, dus inclusief alle toeslagen en beloningsonderdelen. Aangezien de meeste medewerkers iedere maand een vast salaris ontvangen, merkt de werkgever hier niets van. Het salaris dat aan de werknemer uitbetaald dient te worden blijft immers hetzelfde.

Indien de werknemer zijn vakantiedagen wil laten uitbetalen, bijvoorbeeld omdat hij de bovenwettelijke vakantiedagen niet kan opmaken of omdat zijn arbeidsovereenkomst eindigt, levert dit vaak vragen op. Welke looncomponenten dienen te worden meegenomen bij de bepaling van de waarde van een vakantiedag? De waarde van een vakantiedag is gelijk aan de financiële compensatie die de werknemer normaal gesproken ontvangt.

De werkgever betaalt veelal enkel het gebruikelijke salaris plus de vakantietoeslag. Dit is echter niet altijd voldoende. Ook de structureel toegekende bonussen, het werkgeversdeel pensioenpremie, de toepasselijke toeslagen, de dertiende maand en de autovergoeding moeten bij de uitbetaling van de vakantiedag(en) naar rato meegenomen worden.

De enige financiële compensatie die niet meegenomen hoeft te worden bij de uitbetaling van de vakantiedagen is de uitbetaling van de (reis)kostenvergoeding. Het is voor werknemers lucratief om te letten op de waarde van vakantiedagen bij het beoordelen van een aangeboden vertrekregeling.

 1. De uitbetaling van vakantiedagen bij het einde van een arbeidsovereenkomst kan dus voor een werkgever een stuk nadeliger uitpakken dan vooraf gedacht.
 2. In de praktijk wordt vaak met vertrekkende werknemers afgesproken dat de openstaande vakantiedagen worden geacht te zijn opgenomen, in ruil voor een (iets) hogere beëindigingsvergoeding.

Indien er sprake is van een negatief saldo aan vakantiedagen, mag de werkgever dit niet verrekenen met het salaris van de werknemer. De werkgever had immers de opname van vakantiedagen kunnen weigeren omdat de werknemer niet genoeg vakantiedagen had. Werkgevers moeten er dan ook voor waken dat werknemers te veel vakantiedagen opnemen.

Hoe bereken je vakantiegeld arbeiders?

Hoe wordt het vakantiegeld van de arbeiders berekend? Het vakantiegeld van de arbeiders dat hun via de vakantiecheque uitbetaald wordt, bedraagt 15,38% van het brutojaarloon van het vakantiedienstjaar aan 108% (Het brutojaarloon wordt in voorkomend geval vermeerderd met een fictief loon voor gelijkgestelde dagen ).

8 weken vakantiegeld x 100 = 15,38% van het brutojaarloon
48,15 108

Een jaar is immers gelijk aan 52,15 weken, waarvan er 4 niet gepresteerd en niet betaald worden, omdat de arbeider vakantie heeft. Hij realiseert zijn brutojaarloon dus op 48,15 weken Voorbeeld: een arbeider werkt sinds 1 augustus 2021 voltijds in de onderneming.

Hoeveel vakantiegeld krijg je per uur?

Ontvang je een uurloon dan reken je 8% per uur uit. Is je uurloon €12,50, dan krijg je per uur bruto €1,- vakantietoeslag. Wil je uitrekenen hoeveel vakantiegeld je ontvangt? Vermenigvuldig je bruto vakantietoeslag met het aantal uren dat je per maand werkt.

Is vakantiegeld onderdeel van brutoloon?

Het brutoloon is het salaris dat u ontvangt voor aftrek van belastingen en premies. Dit loon is inclusief eventuele toeslagen en bonussen. Ook beloningen voor het werken in ploegendienst, op onregelmatige tijden en fooien zijn in het brutoloon verwerkt.

Het brutoloon is ook het loon dat u met uw werkgever heeft afgesproken en in uw arbeidsovereenkomst of cao staat. Reiskosten, vakantiegeld, winst- en eindejaarsuitkeringen zijn niet bij het standaard brutobedrag inbegrepen. Ook overwerk is niet in het brutoloon verwerkt. Deze posten worden apart op uw loonstrook vermeld.

Na aftrek van loonbelasting, premies voor werknemersverzekeringen en premies voor volksverzekeringen, blijft er een nettoloon over. Dit is het bedrag dat daadwerkelijk aan salaris aan u uitbetaald wordt.

Is een werkgever verplicht vakantiegeld te betalen?

In de Wet minimumloon en vakantiegeld staat dat iedere werknemer recht heeft op vakantiegeld. Als werkgever ben je verplicht om 1 keer per jaar, uiterlijk in juni, het vakantiegeld te betalen. Wil je hiervan afwijken, dan heb je een akkoord van je werknemer nodig.

Hoeveel procent van je loon is vakantiegeld?

Als je werkt heb je naast vakantiedagen ook recht op vakantiebijslag. Oftewel: vakantiegeld. Dit is vaak minimaal 8 procent van je bruto jaarsalaris. Meestal betaalt je werkgever dit 1 keer per jaar uit, samen met het salaris van die maand.

Hoe bereken je vakantiegeld arbeiders?

Hoe wordt het vakantiegeld van de arbeiders berekend? Het vakantiegeld van de arbeiders dat hun via de vakantiecheque uitbetaald wordt, bedraagt 15,38% van het brutojaarloon van het vakantiedienstjaar aan 108% (Het brutojaarloon wordt in voorkomend geval vermeerderd met een fictief loon voor gelijkgestelde dagen ).

8 weken vakantiegeld x 100 = 15,38% van het brutojaarloon
48,15 108

Een jaar is immers gelijk aan 52,15 weken, waarvan er 4 niet gepresteerd en niet betaald worden, omdat de arbeider vakantie heeft. Hij realiseert zijn brutojaarloon dus op 48,15 weken Voorbeeld: een arbeider werkt sinds 1 augustus 2021 voltijds in de onderneming.

Hoe bereken je salaris inclusief vakantiegeld?

Vakantiegeld, de regels – De basisregels zijn:

Je betaalt minimaal 8% van het totale bruto jaarsalaris, Dit bruto jaarsalaris wordt berekend over de periode van 1 juni t/m 31 mei. Je moet het vakantiegeld uitbetalen in mei, tenzij je dit schriftelijk anders afspreekt met je werknemer. Als je werknemer uit dienst gaat, bereken je het bedrag waar hij tot op dat moment recht op heeft. Dit bedrag betaal je direct uit, bij zijn laatste salaris (de eindafrekening). Als een werknemer meer dan 3 keer het minimumloon verdient, mag je met hem afspreken dat je alleen vakantiegeld berekent over het bedrag tot 3 keer het minimumloon.

De volledige regels vind je in de Wet minimumvakantiebijslag,

Hoeveel vakantiegeld trek ik?

Bedragen vakantiegeld als gepensioneerde ambtenaar

Vakantiegeld voor een ambtenaar Brutobedrag mei 2022 (index 1,8845)
Als alleenstaande 293,19 EUR
Aan gezinsbedrag 390,92 EUR
In het geval van een overlevingspensioen 293,19 EUR
Als wees 293,19 EUR